Hem / Utbildning / Utbildningskalender

Planering och periodisering (8124)


Välkommen till kursen Planering och periodisering

Kursen Planering och periodisering utgår från allmänna träningsprinciper och ger dig ökad förståelse för hur du på ett organiserat sätt kan strukturera upp träningsperioder. Att planera och periodisera träningen innebär att på kort så väl som lång sikt variera träningsvariabler, till exempel volym, belastning, intensitet och återhämtning. Detta för att få en önskad prestationshöjande effekt vid ett givet tillfälle, stimulera långsiktig utveckling hos den aktive och minimera risken för överträning.

Centralt innehåll i kursen är allmänna träningsprinciper, träningsteori, träningsplanering och periodisering. Kursen syftar till att ge dig en ökad förståelse för begreppen och att du praktiskt ska kunna applicera kunskapen om planering och periodisering.

Kursen vänder sig till dig som leder aktiva i alla åldrar, oavsett inom vilken av Gymnastikförbundets verksamheter du är ledare inom.

Kursen är en digital distanskurs, som du genomför när det passar dig. När du registrerat dig till kursen kommer du att få en bekräftelse på mejl. Kort där efter får du ett mejl med inbjudan till kursmaterialet. Se därför till att du anger en aktuell och rättstavad mejladress. Har du gått en annan kurs i SISU Utbildningsportal använd samma mejladress vid anmälan. 

Anmäler du dig till denna utbildning innebär det att du samtycker till nedan angivna information: Ditt namn och e-postadress kommer att skickas och lagras i SISU Förlags utbildningsportal för att kunna ge dig access till utbildningen och för att kursledare/regionskanslier skall kunna följa upp att du genomfört den digitala delen av kursen.

Kursen är uppdelad i sex avsnitt som beräknas ta ca fem lektionstimmar á 45 minuter. Avsnitten bygger på varandra och du kommer därför att gå igenom dem ett avsnitt i taget och göra ett antal uppgifter. Varje uppgift avslutas med att du markerar den som "klar" eller genomför ett quiz, där du behöver ha ett visst antal rätt för att kunna gå vidare till nästa uppgift. Du kan såklart genomföra quizet så många gånger du behöver. Om du har frågor på innehållet och har behov av stöd kan du vända dig This is a mailto link. Om du har frågor kring inlogg eller har behov av support inuti kursmaterialet kan du vända dig till This is a mailto link. 

Kursplanen hittar du på denna sida 

Omfattning och material: Deltagarmaterialet är digitalt och du genomför kursen på egen hand vid en dator. Kursens längd är fem lektioner á 45 minuter. 
Förkunskapskrav: Deltagaren har behörighet att genomföra denna kurs från det år hen fyller 15. Deltagaren ska innan kursen ha genomfört Intro Svensk Gymnastik 2021-2022.