Hoppa till sidans innehåll

Bakgrund och historik


På Förbundsmötet 2016 beslutades att Gymnastikförbundets utbildningssystem skulle revideras för att anpassas till utvecklingsmodellen och nyckelfaktorerna. Genom att revidera utbildningarna vill vi stärka vår strategi med utvecklingsmodell och nyckelfaktorer och säkerställa att våra utbildningar genomsyras av vår värdegrund och vår uppförandekod. Innehållet i våra kurser behöver uppdateras med mer kunskap kring bland annat barns och ungas utveckling, inre drivkraft, hållbar träning och ledarskap.

Utbildare och ledare inom organisationen har sedan fler år tillbaka framfört en önskan om en modernisering av kursutbudet. Både vad gäller innehåll och form. Kursdeltagarna vill lägga mindre tid på resor och övernattningar i samband med utbildning. Många är positiva till att läsa kurser på distans och att fortbilda sig mer inom den egna föreningen.

2015: En översyn av utbildningssystemet genomfördes

Under 2015 gjordes en gedigen översyn av det befintliga utbildningssystemet. Översynen innefattade bland annat tre olika enkäter med totalt över 1000 inkomna svar, - regionala och centrala workshops och ett flertal djupintervjuer. Utifrån den gjorda översynen lade arbetsgruppen fram ett förslag om att revidera det befintliga utbildningssystemet.

2016: Förbundsmötesbeslut om revision av utbildningssystemet.  

Förbundsmötet 2016 beslutade att ett fokusområde för Gymnastikförbundet för 2017-2018 skulle vara att:

Revidera utbildningssystemet

Utvecklingsmodellen och uppförandekoden ska vara en naturlig plattform för hela utbildningssystemet inom Svensk Gymnastik. Här har utbildarna en viktig roll. Ett reviderat utbildningssystem ska, utifrån genomförd kartläggning och analys, fastställas, införas och kommuniceras.

Utifrån detta beslut tog arbetsgruppen fram ett förslag på ett nytt utbildningssystem. Förslaget gick ut på remiss till alla utbildare och kommittéer och diskuterades på sex olika utbildarträffar.

Förbundsmötet 2016 beslutar om revision av utbildningssystemet.

2017: Projektet går in i genomförandefas

Det föreslagna utbildningssystemet utvecklas ytterligare och analyser och workshops kring innehåll i olika kurser genomförs. Under hösten 2017 gick projektet in i en ny fas med fokus på direkt planering av kursinnehåll och implementationen av systemet. 

2018: Projektorganisation på plats

Projektgruppen kring införande av de nya ledarutbildningarna kom på plats i januari. Produktionen av de första kurserna sattes igång. Först ut var kursen Alla kan gympa som fram tills nu saknat en nationell kurs.

2019: Kurser lanseras och nya produktioner startar

Produktionsarbetet fortsatte och under året lanserades Alla kan gympa, Intro Svensk Gymnastik och Gymnastikens baskurs - träning och tävling. Intro Svensk Gymnastik är en helt ny, kostnadsfri, kurs som innefattar grundläggande kunskap som alla ledare i Svensk Gymnastik behöver ha. Från och med 1 oktober 2019 blev Intro Svensk Gymnastik ett förkunskapskrav för alla andra kurser i Gymnastikförbundets kursutbud.

Under 2019 drar nya produktioner igång. Näst på tur är Barngymnastiken som ska paketeras om för att möte verksamhetens behov, och kurserna för truppgymnastik som har ett behov av revidering och komprimering. Dessutom påbörjas produktionerna kring träningslära och ledarskap som kommer att ersätta de nuvarande teorikurserna från och med 2021.

Uppdaterad: 08 FEB 2018 16:40 Skribent: Anna Karlgård
Epost: This is a mailto link

Postadress:
Svenska Gymnastikförbundet
Box 110 16
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996000
E-post: This is a mailto link

Se all info

GYMNASTIKSHOPPEN

Webbshop

PARTNERS

 Pensum logotyp Vera Sport logotyp Catea logotyp Svedea logotypunisport logo Svenska Spel Craft NeH Folkspel logotyp Scandic

FOLKHÖGSKOLAN LILLSVED

Lillsved