Hem / Utbildning / Utbildningsrevisionen / Nyheter / Nyhetsarkiv / Nya kurser i ledarskap

Nya kurser i ledarskap

Är du nyfiken på innehållet i de nya ledarskapskurserna? Här får du en första introduktion!

Nya kurser i träningslära och ledarskap ersätter till vårterminen 2021 våra teorikurser; Teori steg 1, 2 och 3. Kurserna i träningslära kommer att genomföras digitalt och kurserna i ledarskap via fysiska samlingar (ordinarie kurstillfällen). Nedan presenteras de nya kurserna! 

Gymnastikens ledarskap (10 lektionstimmar)

 • Svensk Gymnastiks ledarskap; Athlete Centered Coaching och Self Determination Theory.
 • Ditt ledarskap inklusive utveckla din ledarskapsfilosofi, tyst kunskap, makt och inflytande, samverkan med föräldrar.
 • Tryggande lärandemiljöer; klargör förväntningar, lyssna aktivt, självkänsla och självförtroende, överträning och utmattning, identitet. 
 • Pedagogiskt ledarskap; utveckla självständiga aktiva, öppna frågor, beröm och feedback, formulera mål, ledarskap och tävling, bakslag och misslyckande.

Gruppdynamik (5 lektionstimmar)

 • Grupper inom idrotten; kännetecken grupper, normer, roller, gruppens utveckling.
 • Trygg miljö; öppenhet, psykologiskt stöd, ledstjärnor, konflikter.
 • Gruppdynamik; kommunikation, feedback, målsättning, lagsammanhållning, kollektivt självförtroende.

Hållbart ledarskap (5 timmar)

 • Ohållbart ledarskap; riskfaktorer, stress, utmattning.
 • Strategier; stressmedvetenhet, sätt gränser, balans.
 • Återhämtning; strategier, psykosocialt perspektiv, fortsätt utvecklas, övningar.

Ledarteam (5 lektionstimmar)

 • Ledarteam inom idrotten; vad är ett ledarteam, fördelar med ett ledarteam, komplexitet med ledarteam.Arbeta i ett ledarteam; formulera en vision, formulera mål, gemensam samsyn, before-action reviews, after-action reviews.
 • Relationer i ledarteam; psykologiskt stöd, sammanhållning, teamförtroende, hantera konflikter, hållbart ledarteam.
 • Utveckla ledarteamet; kollegialt lärande, mentorskap, hämta kunskap utifrån, teamträning, teambuilding.

Idrottspsykologi (5 lektionstimmar)

 • Psykologisk färdighetsträning; idrottspsykologi, kartläggning, intervention, utvärdering.
 • Självförtroende; olika typer av självförtroende, stärk självförtroendet, inre samtal, målsättning.
 • Hantera spänningsnivån; oro, koncentration, reglera spänningsnivån, övningar.
 • Mentala föreställningar; olika perspektiv, användningsområden, träna mentala föreställningar, övningar.

Vill du veta mer om övergången från Teori steg 1-3 till de nya kurserna, hittar du mer information här.