Hem / Utbildning / Utbildningsrevisionen / Nyheter / Nyhetsarkiv / Nya kurser i träningslära

Nya kurser i träningslära

Är du nyfiken på innehållet i de nya kurserna inom träningslära? Här får du en första introduktion!

Nya kurser i träningslära och ledarskap ersätter till vårterminen 2021 våra teorikurser; Teori steg 1, 2 och 3. Kurserna i träningslära kommer att genomföras digitalt och kurserna i ledarskap via fysiska samlingar (ordinarie kurstillfällen). Nedan presenteras de nya kurserna! 

Styrka, rörlighet och fysiologi (10 lektionstimmar)

 • Grundläggande träningslära
 • Allmänna träningsprinciper; 1. Principen om belastning och anpassning 2. Progressionsprincipen 3. Specificitetsprincipen 4. Individuliseringsprincipen 5. Reversibilitetsprincipen 6. Principen om återhämtning 7. Variationsprincipen 8. Principen om minskande utdelning
 • Muskler och deras respons på träning; uthållighet, explosivitet, styrka. Hypertrofi. Muskelanatomi. Koncentrisk, excentrisk och isometrisk. Isokinetisk träning. Plyometrisk träning.
 • Uppvärmning för gymnaster
 • Flexibilitet; rörelseomfång. Etiska förhållningssätt kring flexibilitetsträning. Stretchmetod PNF. Överrörlighet.
 • Återhämning

Biomekanik (10 lektionstimmar)

 • Biomekanik och gymnastikens rörelsemönster
 • Newtons lagar inklusive tröghetsmoment och reaktion/motreaktion
 • Tillämpning av biomekaniska principer på gymnastikövningar
 • Skruvteknik och skruvanalys

Åldersanpassad träning för barn och unga (5 lektionstimmar)

 • Tillväxt hos barn och unga
 • Kroppens tillväxtzoner
 • Metoder för att undvika skador
 • Fysisk och mental påverkan av mens

Åldersanpassad träning för vuxna (5 lektionstimmar)

 • Fysiska förändringar i den vuxna kroppen; kondition, celldelning, bindväv, skelett, muskler, leder, hjärna, hjärta. 
 • Anpassa träningen och motverka åldersförändringar
 • Bäckenbotten genom livet
 • Fysisk och mental påverkan av menscykeln och klimakteriet

Idrottsnutrition och återhämtning (5 lektionstimmar)

 • Återhämtning, dess funktion och konsekvenser vid bristande återhämtning
 • Planering av återhämtningstid under och efter träningspass
 • Kan kosten bidra till återhämtningen? Hur? 
 • Hur viktig är kosten för en elitidrottare respektive en motionär med relativt hög träningsintensitet (ung respektive vuxen)?
 • Tränarens roll kring nutrition; vilka råd kan tränaren ge kring nutrion för att skapa goda förutsättningar för positiva träningsresultat? 
 • Ätstörningar - hur förebygger, uppmärksammar man och agerar på ätstörningar? 
 • Kosttillskott

Planering och periodisering (5 lektionstimmar)

 • Grundläggande träningslära
 • Utgångspunkten i träningsplaneringen; glädje, fysisk förberedelse, gymnastikens rörelsemönster inklusive planering av enskild träning.
 • Långsiktig planering utifrån specifika event
 • Övningsutvecklingsplaner
 • Allmänna träningsprinciper; 1. Principen om belastning och anpassning 2. Progressionsprincipen 3. Specificitetsprincipen 4. Individuliseringsprincipen 5. Reversibilitetsprincipen 6. Principen om återhämtning 7. Variationsprincipen 8. Principen om minskande utdelning
 • Tecken på överträning

Vill du veta mer om övergången från Teori steg 1-3 till de nya kurserna, hittar du mer information här.