Hem / Verksamheter / Hopprep / Regler / Arrangörsreglemente

Arrangörsreglemente

Arrangörsreglemente 2022

Bilagor

Bilaga 1 - Mall för Inbjudan

Bilaga 2 - Mall för PM 

Bilaga 3 - Digital skaderapport inkl. checklista för medicinsk resurs

Mall för beställning

Digital skaderapport i utskriftformat 
OBSERVERA att skaderapporteringen via utskriftsformatet i sin tur ska matas in av sjukvårdare i den digitala versionen, detta för att säkerställa Gymnastikförbundets statistik. Direktlänk till skaderapporten.

Bilaga 4 - Speakermanus