Underlag

Bedömningsunderlag 

FIGs domarmallar

Hopp
Barr, Bom och Fristående
D-domare och E-domare

Linjedomare
Tidsdomare

Svenska Stegserierna

Bedömningsunderlag f.o.m. 31 augusti 2022

Steg 1 - Hopp  Barr  Bom  Fristående

Steg 2 - Hopp Barr  Bom  Fristående

Steg 3 - Hopp  Barr  Bom  Fristående

Steg 4 - Hopp  Barr  Bom  Fristående

Steg 5 - Hopp  Barr  Bom  Fristående

Steg 6 - Hopp  Barr  Bom  Fristående

Steg 7 - Hopp  Barr  Bom  Fristående

Steg 8 - Hopp  Barr  Bom  Fristående

Steg 9 - Hopp  Barr, Bom & Fristående

Steg 10 - Hopp  Barr, Bom & Fristående
 

Avdragslathundar Femman & Sexan

Hopp   Barr   Bom   Fristående


Svenska Pokalenserien 

Domarunderlag Klubbpokalen 
Hopp
Barr
Bom
Fristående

Bedömningsunderlag Regionspokalen
Hopp
Barr, Bom & Fristående

Bedömningsunderlag Rikspokalen
Hopp
Barr, Bom & Fristående