Hem / Verksamheter / Rytmisk gymnastik / Regler / Tävlingsbestämmelser

Tävlingsbestämmelser

Tävlingsbestämmelser 2022

Bilaga - Utbildningskrav

Riktlinjer vid strykning:
För att ge alla tävlanden så bra förberedelser som möjligt inför tävling har RTK tagit fram riktlinjer vid strykning.

Vid strykning innan anmälningstiden gått ut:
Gör strykningen själv via din egen inloggning i anmälningssystemet IndTA.

Vid strykning efter anmälningstiden gått ut, men innan startlista publicerats:
Föreningen/tränaren för den/de som ska strykas mailar förbundet och arrangören.

Vid strykning efter anmälningstiden gått ut, men efter startlista publicerats:
Föreningen/tränaren för den/de som ska strykas mailar förbundet, arrangören samt övriga anmälda föreningar i den aktuella klassen (detta gäller dock endast trupp och DT där det kan vara relativt få anmälda, som önskar få ta del av informationen så tidigt som möjligt).