Tävlingsbestämmelser

Tävlingsbestämmelser 2022 Pdf, 728 kB.

Bilaga - Utbildningskrav

Riktlinjer vid strykning:
För att ge alla tävlanden så bra förberedelser som möjligt inför tävling har RTK tagit fram riktlinjer vid strykning.

Vid strykning innan anmälningstiden gått ut:
Gör strykningen själv via din egen inloggning i anmälningssystemet IndTA.

Vid strykning efter anmälningstiden gått ut, men innan startlista publicerats:
Föreningen/tränaren för den/de som ska strykas mailar förbundet och arrangören.

Vid strykning efter anmälningstiden gått ut, men efter startlista publicerats:
Föreningen/tränaren för den/de som ska strykas mailar förbundet, arrangören samt övriga anmälda föreningar i den aktuella klassen (detta gäller dock endast trupp och DT där det kan vara relativt få anmälda, som önskar få ta del av informationen så tidigt som möjligt).

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer