Arrangörsreglemente

Arrangörsreglemente 2022 Pdf, 820 kB.

Bilaga 1 – Mall för Inbjudan Pdf, 757 kB.

Bilaga 2 – Mall för PM1 Word, 311 kB.

Mall för Beställningslista Excel, 23 kB.

Bilaga 3 – Mall för PM2 Word, 335 kB.

Bilaga 4 – Förträning- och tävlingsschema Pdf, 222 kB.

Bilaga 5 – Domarplacering och redskapsskiss Pdf, 54 kB.


Bilaga 6 – Svårighet- och kompositionsformulär till domarna

Fristående Pdf, 76 kB.

Tumbling Pdf, 92 kB.

Trampett Pdf, 92 kB.

Kompositionsformulär till domarna
Kompositionsformulär fristående - Nat.BR Pdf, 65 kB.

Svårighet- och kompositionsformulär till domarna - CoP
Svårighet- och kompositionsformulär fristående - CoP Pdf, 97 kB.

Bilaga 7.1 - Poängblad Nat.BR Pdf, 35 kB.

Bilaga 7.2 - Poängblad CoP Pdf, 550 kB.

Bilaga 8 - Digital skaderapport inkl. checklista för medicinsk resurs på tävling Pdf, 194 kB.

Digital skaderapport i utskriftsformat Pdf, 200 kB.
OBSERVERA
att skaderapporteringen via utskriftsformatet i sin tur ska matas in av sjukvårdare i den digitala versionen, detta för att säkerställa Gymnastikförbundets statistik. Direktlänk till skaderapporten.


Bilaga 9 - Instruktioner angående byte av skadad gymnast SM-stegen Pdf, 120 kB.

Bilaga 10 - Blankett Byte av skadad gymnast SM-stegen Pdf, 115 kB.

Bilaga 11 - Begäran om utredning av poäng (endast JSM & SM) Pdf, 281 kB.

Bilaga 12 - Ackrediteringsdokument Pdf, 92 kB.

Bilaga 13 - Speakermanus (kommer inom kort)

Bilaga 14 - Tips vid livestreaming (kommer inom kort)


Generalptotokoll/resultaträkningsprogram till tex föreningstävlingar:

Generalprotokoll Excel, 130 kB. (uppdaterat 2016-10-20)

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer