Hem / Verksamheter / Truppgymnastik / Regler / Bedömningsreglementen / Nivåtävlingar (trean-sexan)

Nivåtävlingar (trean-sexan)

Nationellt bedömningsreglemente gäller på Nivåtävlingarna (trean-sexan).

Nu gällande version är version 2.1

Nationellt bedömningsreglemente Trupp version 2.1

FAQ
FAQ, förtydliganden, tolkningar och uppdateringar 

BILAGOR

Bilaga A1 - Svårighetstabell Fristående version 2.1

Bilaga A2 - Svårighetstabell Tumbling version 2.1

Bilaga A3 - Svårighetstabell Trampett version 2.1

Nationellt Bedömningsreglemente 2.0 (infördes VT2020)

Under våren 2020 infördes en reviderad version av det Nationella Bedömningsreglementet (Nat. Br.). Det huvudsakliga syftet med uppdateringen har varit att skapa en större harmoni med Code of Points (CoP) som gäller på de högre nivåerna och för att ge gymnasterna en bra förberedelse och grund för att kunna tävla på högre nivåer. Förutom nya krav och förändringar för att skapa harmoni med CoP har ett flertal mindre justeringar gjorts för att öka läsbarheten och förståelsen av reglementet.

Utbildade domare på steg 2 och 3 behöver inte gå om domarutbildningen. Material kommer att släppas till befintliga domare med förtydligande om hur reglerna förändrats. Det är viktigt att utbildade domare säkerställer att de förstått förändringarna och att de deltar på eventuella domarträffar inom regionen.

Bilaga A4 - Definitioner och krav version 2.1

Bilaga A5 - Generella fel och avdrag version 2.1

Alla frågor gällande Nat.BR skickas till This is a mailto link