Uppvisningsgymnastik

Uppvisning kan ha många olika skepnader och finns som en naturlig del i alla pusselbitar och steg i gymnastikens framtagna utvecklingsmodell. Uppvisning är för alla, barn som vuxna, för nybörjare, motionärer eller för riktigt avancerade gymnaster. Uppvisning har som syfte att skapa något tillsammans i en grupp. Uppvisning handlar om att sätta ihop och kombinera olika gymnastiska moment för att skapa en show, en uppvisning med någon form av start och ett slut. Uppvisning handlar om att vara nyfiken, kreativ och där man vågar utmana och testa nytt. En uppvisning kan vara med eller utan redskap eller nya former av handredskap och genomföras i en gymnastikhall, utomhus eller varför inte i en helt annan miljö så som på en strand, i köpcentrum eller i en skog- eller parkområde. Uppvisning kan innehålla gymnastikens alla discipliner och mer därtill, där vi med all sannolikhet kan inspireras av andra cirkusen, teatern och andra idrotter. Möjligheterna är många.

Uppvisning kan vara en avslutningsaktivitet vid varje terminsslut eller ett tillägg till din tävlingsverksamhet. Det kan också vara så mycket mer, ett tillfälle där gymnasterna får träna och utvecklas med mål att visa upp sin show vid olika typer av uppvisningsarrangemang, stora som små.

Uppvisningsgymnastik som träningsform kan med all sannolikhet locka nya målgrupper där vi ger möjlighet att finnas i ett sammanhang, utvecklas som såväl människa som individ, möjlighet att utmanas och visa upp sig, få publikens heja-rop samt möta många nya människor och kulturer.