Gymnaestrada 2019

Det kommer att genomföras uppvisningar i åtta parallella mässhallar
i Dornbirn från kl. 09.00 – 17.00 varje dag, uppvisningar på gator och torg, stora galauppvisningar varje kväll samt mycket glädje, samvaro och social gemenskap.
Idén till Gymnaestradan kommer ursprungligen från de svenska Lingiaderna som arrangerades i Stockholm 1939 och 1949. Sedan
1953 har 15 Gymnaestrador genomförts vart fjärde år på olika platser i Europa (1999 i Göteborg).
Sommaren 2019 är det Österrike och Dornbirns tur att stå som arrangör. En Gymnaestrada är ett minne för livet – har man varit med på en kommer man gärna tillbaka!

Mer info finner du på www.wg2019.at