Hem / Verksamheter / Uppvisningsgymnastik / Utveckling av uppvisningsgymnastik

Utveckling av uppvisningsgymnastik

För att vi i Sverige ska få kraft i att utveckla vår uppvisningsgymnastik behöver vi tillsammans jobba med flera parallella aktiviteter. Först och främst behöver det finnas en vilja och goda förutsättningar för att utveckla uppvisning i flera av våra föreningar. En verksamhet som kan se olika ut för olika föreningar, då uppvisningsgymnastik kan ge sig uttryck i så många olika skepnader. Vi tror att uppvisningsgymnastiken kan utveckla vår verksamhet på många olika sätt genom att öppna upp för mer kreativt skapande, för att utveckla, bredda och forma nya utmanande moment. Vilket i sin tur kan utveckla varje enskild gymnasts förmågor och skapa nytändning och motivation.

Uppvisningsgymnastik kan med all sannolikhet locka nya medlemmar som upplever denna typen av verksamhet än mer attraktiv och lockande. För att utveckla en spännande och rolig uppvisningsverksamhet krävs, förutom vilja, krävs kunskap och idéer. Vilket är något vi som kommitté kommer försöka bidra till att bredda utbudet.

Uppvisning i dess olika skepnader är svårt att beskriva och kommunicera enbart med ord, det måste visualiseras eller upplevas. Därmed kommer sättet att kommunicera och sprida information, kunskap och idéer vara tillgängligt i flera olika medier. Exempel från andra föreningar och andra länder inspirerar.

Uppvisningsgymnastik handlar även om att hitta arenor där gymnasterna får möjlighet att showa och visa upp sin verksamhet för att ha roligt, utvecklas, utmanas och spridas. Arrangemang som kan se helt olika ut, det kan vara en happening på stan, ett arrangemang med föreningarna i närområdet eller regionala, nationella och internationella evenemang.

I samband med olika typer av arrangemang skapas nätverk. Nätverk kan också byggas upp med syfte att skapa mötesplatser för uppvisningsgymnastik. Nätverk som sprider kunskap, idéer och inspirerar samt skapar uppvisningsarenor för att möjliggöra fortsatt engagemang och utveckling.