Seniorprojekt

Gymnastikförbundet driver ett projekt som syftar till att hjälpa föreningar att behålla och rekrytera nya medlemmar inom verksamhet för seniorer (65+). Projektet finansieras av RF, som har ett äldreprojekt som omfattar flera idrotter.

Projektet  består av flera delar där huvudfokus kommer läggas på att anordna inspirationsdagar för seniorledare och föreningar. Under våren 2021 genomfördes två digitala dagar där ett antal pilotföreningar och Gymnastikförbundets regioner deltog. Till hösten genomförs ytterligare dagar.

- Tanken med projektet är också att skapa bättre kontakt med våra föreningar som bedriver seniorverksamhet, lyssna in olika behov och kanske vara med att hjälpa till med olika stimulanspaket, berättar Irene Samuelsson på Gymnastikförbundet som driver projektet.

Irene Samuelsson.jpg


- Nu kör vi, säger Irene Samuelsson Gymnastikförbundet som projektleder arbetet.

 

Rörelse hela livet – Inspirationsdag för seniorledare och föreningar!

Du är välkommen att delta på en kostnadsfri digital inspirationsdag där du kommer få lyssna på den senaste forskningen inom träning och fysisk aktivitet för seniorer. Vi kommer att diskutera de utmaningar som vi ser och hur vi övervinner dessa för att komma igång med och utveckla träningen för målgruppen.

Du kan välja mellan tre olika datum:

  • Torsdag den 30 september 13:00 – 16:30
  • Tisdagen den 26 oktober 13:00 – 16:30
  • Torsdag den 25 november 16:00 – 18:00 (kortare version där programpunkterna kring ledare och lokaler utgår.)

Det finns cirka 20 platser per gång och först till kvarn gäller. 

Anmäl dig här!

Vi kommer att mötas digitalt via Zoom och en länk kommer någon dag innan mötet.

Program

13:00: Varmt välkommen!

13:20: Diskussion om föreläsningen- SeniorPower med professor Michael Tonkonogi, Högskolan i Falun. Film skickas ut och tittas på innan inspirationsdagen.

13:45: Föreläsning– Ledarvård / ledarutveckling med Helen Åkerman, Gymnastikförbundet 

14.00: Dialog kring ledarutveckling.

14:30: Föreläsning med Mai-Lis Hellénius, livsstilsprofessor från Karolinska Institutet, det senaste inom fysisk aktivitet, sittandet och träningen i Sverige.

15:10: Reflektioner från Mai-Lis föreläsning.

15:20: FIKA

15:35: Föreläsning Lokaler i nutid och framtid – Daniel Glimvert, Gymnastikförbundet

15:50: Dialog kring lokaler.

16:20: Återsamling och tack för idag!

 

Varmt välkomna!

maj-lis och michail.png

Michail Tonkonogi, professor i medicinsk vetenskap, inriktning Idrottsfysiologi och livsstilsprofessor Mai-Lis Helénius från Karolinska Institutet kommer bidra med sina kunskaper under inspirationsdagarna.

                                                         

Filma och livestreama träningar

Utöver inspirationsdagarna har många föreningar med verksamhet för seniorer uttryck ett behov av att öka sin kunskap kring hur man filmar och livesänder träningar. Detta då de flesta av våra medlemmar inom denna verksamhet på grund av corona inte kan träna tillsammans just nu. Seminariet genomfördes under våren och blev mycket lyckat och vi fick värdefulla tips från Helene Åberg från Pixelhouse.

 

Mer information?

Vill du ha mer information kring projektet, hör av dig till Irene Samuelsson.