Balansboll

Här finns ett helt träningsprogram med balansboll

Du behöver en stor boll till varje person i din grupp. 

Här finns komigångövningar på balansboll