Framtidens idrottshall

En bild

Framtidens idrottshall ska genom innovativa lösningar, volymeffektivitet och flerfunktionalitet tillgängliggöra idrott och rörelse för fler. Genom detta ska den bidra till en ökad folkhälsa i samhället.

Sveriges fem största idrottsförbund för inomhusidrott (Basketboll-, Gymnastik-, Handboll, Innebandy- och Volleybollförbundet) har tillsammans med White arkitekter i projektet Framtidens idrottshall uppdaterat synen på idrottshallen. Vi beskriver en mötesplats i vardagen, en plats för idrott och skola samt en plats för livslång rörelseglädje

Framtidens idrottshall beskriver flera olika funktioner som kan finnas i i en idrottshall och hur man kombinerar dessa för att alla ytor ska kunna vara flerfunktionella och därmed vara kostnadseffektivt. Framtidens idrottshall ska locka till rörelse från det att du kliver in i anläggningen, kanske redan från det att du ser utsidan.

Hjärtat i idrottshallen är ju själva hallrummet där konceptet beskriver hur man kan optimera ytan för att få plats med så mycket aktivitet som möjligt på ytan. Vi anser att det optiomala måttet för hallrummet är 46x32 meter, vilket ger möljigheter att optimera ytan för både idrottens och skolans verksamhet.

Konceptbild från arkitekt, idrottshall med öppet eller inglasat tak, olika sorters idrott utövas runtom i salen. 

Konceptet, Framtidens idrottshall, ska kunna användas av kommunala och privata aktörer som mall och inspiration i byggandet av moderna idrottshallar, för såväl träning som skolundervisning i idrott och hälsa. Idrottshallen ska också kunna nyttjas till tävling på lägre nivåer inom respektive idrott.

Här kan du läsa rapporten i sin helhet. Pdf, 11 MB.

Är du mer nyfiken på konceptet är du varmt välkommen att höra av dig till projektledaren Daniel Glimvert eller den ansvarige arkitekten Niklas Singstedt, kontaktuppgifter hittar du längst ned på sidan.

Fas 2 av projektet

Projektet går nu in i sin andra fas som är uppdelad i två delar. Det första är att vi nu påbörjar ett arbete med att ta fram ett verktyg för att visualisera tankarna i projektet genom en interaktiv presentation.

Den andra delaen är att vi nu söker en samarbetspart som vill realisera konceptet som ett pilotprojekt. Projektet söker alltså nu kommuner eller privata aktörer som vill bygga en idrottshall enligt konceptet. Vi ni bli pilotprojekt är det bara att ni tar kontakt, se nedan, så hjälper vi er att komma igång och anpassa konceptet utifrån era lokala förutsättningar.

Fakta:

Projektet ägs gemensamt av Basketboll-, Gymnastik-, Handboll, Innebandy- och Volleybollförbundet och delfinansieras av Riksidrottsförbundet med stöd från White arkitekters forsknings- och utvecklingsavdelning White Research Lab. Projektet startade i oktober 2019 och konceptet presenterades den 1 september 2020.

Kontakt:

Niklas Singstedt, ansvarig arkitekt, White Arkitekter, niklas.singstedt@white.se

Gemensam värdegrund som konceptet bygger på är:

Värdegrund i vit text på bakgrundsbild av ett gymnastikgolv.