Stödmaterial

Som ett stöd till ert arbete med att säkerställa tillgången till utvecklande och inspirarade träningsmiljöer finns ett antal broschyrer framtagna som du finner nedan. Längst ned finner du även en fil där du enkelt kan ta fram relevant statistik samt att göra relevanta jämförelser när du ska träffa din kommun.

Redskapshallar för träning inom Svensk Gymnastik Pdf, 2 MB.

En bild

"Vilka är gymnastikens discipliner? Vilka lokalbehov krävs det? Takhöjd?Yta? Musik? Redskap? Broschyren samlar gymnastikens samtliga discipliner. Den är utformad som en visualisering av Måttboken"


FÅ IGENOM DINA IDEÉR – så fungerar kommunalt påverkansarbete Pdf, 1007 kB.

Framsida rapport: Få igenom dina idéer - så fungerar kommunalt påverkansarbete

"Vad ska man tänka på när man kontaktar en kommun för förenings lokalbehov? Hur påverkar man kommunens process? Om man vill ha fler träningstider? Denna broschyr samlar övergripande information och tips för hela förprocessen". Du kan även läsa mer ingående om hur en kommun fungerar här.


Framtidens Idrottshall - en koncepthandling för flerfunktionella idrottshallar Pdf, 11 MB.

Mörkgrön bakgrund med texten Framtidens idrottshall i flera olika färger och tjocklek på. Längst ner loggor med medverkande aktörer

Framtidens idrottshall är ett konceptprogram för hur man kan bygga idrottshallar som är volym- och yteffektiva, flerfunktionella och som skapar rörelseglädje. Här kan du läsa mer om Framtidens idrottshall.


Arbetsmaterial för kartläggning och analys av kommunen Pdf, 998 kB.

Framsida rapport: Kartläggning och analys inför ett möte eller påverkansarbete med/mot kommunen

När du ska bedriva ett påverkansarbete så är det viktigt att göra ett ordentligt kartläggnings- och analysarbete. Här finner du ett arbetsmaterial som ska underlätta ert kartläggnings- och analysarbete.


Läs mer om tillgänglighet - för dig som ska bygga hall

Det finns generellt sett en del hinder när det gäller idrottande för personer med funktionsnedsättning. Ett ofta återkommande problem är bristande tillgänglighet på idrottsanläggningar och i träningslokaler.

Manualen har tagits fram av Parasport Sverige i syfte att ge tips och vägledning när det gäller god fysisk tillgänglighet på idrottsanläggningar och i träningslokaler. Med hjälp av ett antal goda exempel med smarta lösningar kring tillgänglighet är förhoppningen att inspirera anläggningsägare vid såväl ny- som ombyggnation.


Framsida rapport: Motorikanläggningar - ett underlag till föreningar, kommuner och landsting. 

"Om man vill inreda en befintlig lokal för spontanidrott, parkour och gymnastik? Vilka förutsättningar behövs det? Broschyren samlar information från Danmarks populära anläggningar och smarta lösningar".


Parkourparker - ett underlag till bygge av parker för spontanidrott Pdf, 5 MB.

Framsida rapport: Parkourparker - Ett underlag till bygge av parker för spontanidrott

"Hur kan en parkourpark se ut? Vilka miljöer kan man bygga på? Vilka andra sporter kan man kombinera? Broschyren samlar inspiration för hur en parkourpark kan utformas".


Måttboken Gymnastik 2016 Pdf, 1 MB.

Siluetter av folk som utövar träning av olika slag. 

Måttboken är sedan 1970-talet en produkt som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ger ut vars syfte är att vara ett stöd till arkitekter, anläggningsägare, idrottsföreträdare och andra kring hur idrottsmiljöer och idrottsanläggningar kan byggas. I samtliga fall, oavsett det handlar om nybyggnation eller renovering, är det viktigt att beakta vad anläggningen ska användas till och vilka behov användarna av den har. Måttboken behandlar tävlings-/träningsytan och gör inte anspråk på att vara vägledande vad gäller säkerhetsfrågor.

Innan måtten på en anläggning bestäms bör anläggningsägaren avgöra hur den ska användas och vilka funktioner den ska fylla. Detta kan göras i samråd med de tänkta användarna som t.ex. skola och föreningsliv. När detta är bestämt väljer anläggningsägaren de mått och funktioner som ger den mest effektiva användningen av anläggningen.

Vi vill också poängtera att det är anläggningens ägare, som bland annat av ekonomiska skäl, har det yttersta ansvaret för att avgöra utformningen på anläggningen. Måttuppgifterna har granskats av idrottens specialförbund samt experter på området. Måttboken är tänkt att användas vid såväl nybyggnad och ombyggnad som vid upplinjering av anläggningar.

 

Gymnastikens styrelsehandbok

I Gymnastikförbundets styrelsehandbok finns det mycket nyttigt som även rör den fysiska föreningsmiljön, bland annat hur ni kan jobba med ett systematiskt arbetsmiljöarbete och hur ni kan nå en mer ändamålsenlig träningsmiljö.