Hem / Förening / Anläggning och träningsmiljö / Framtidens idrottshall / Seminarium Framtidens idrottshall

Seminarium Framtidens idrottshall

Framtidens idrottshall

Framtidens idrottshall – en ny mötesplats för rörelseglädje och gemenskap

Bristen på idrottshallar är stor samtidigt som det finns ett stort behov av jämlika mötesplatser som främjar rörelse, gemenskap och hälsa. Sveriges fem största förbund för inomhusidrott; Basketboll-, Gymnastik-, Handboll-, Innebandy-, och Volleybollförbundet, har tillsammans med White arkitekter, tagit fram ett innovativt koncept för Framtidens idrottshall för ökad rörelserikedom och rörelseglädje för fler. Tillsammans vill vi verka för en bättre och mer jämlik folkhälsa!

Konceptet presenterades i ett direktsänt webbinarium den 1/9 där vi med inbjudna gäster diskuterade behovet av ökad fysisk aktivitet, av jämlik hälsa och hur rätt utformade miljöer kan understödja detta. 

Tack alla ni som deltog och bidrog till denna välbesökta förmiddag för att diskuterar behovet av ökad fysisk aktivitet, av jämlik hälsa och hur rätt utformade miljöer kan understödja detta. Tillsammans verkar vi för en bättre folkhälsa! 

Talade gjorde; Johan Holmsäter, nationell samordnare för ökad fysisk aktivitet, Daniel Glimvert, projektledare Gymnastikförbundet, Oliver Vanges, LOA-fonden Danmark och Jonnie Nordensky, projektledare Riksidrottsförbundet, Louise Didriksson, Niklas Singstedt, Rebecca Rubin, White. 

 

Huvudbudskap från webbinariets talare:

  • Roligt att det finns ett stort intresse för idrott och rörelse i bebyggelse och samhällsplanering. Jag tror att det breda samarbetet mellan olika idrottsförbund och arkitekter är en starkt bidragande orsak till detta, samt att vi visar på innovativa sätt att nå mer rörelse och idrott på mindre yta. Daniel Glimvert, Gymnastikförbundet
  • Vi behöver alla förnya vår syn på idrottsplatsen och idrottshallen. Ju mer platsen integreras i sin närmiljö desto mer värden kan den ge. Framtidens idrottsplats är på så vis det moderna torget. Jonnie Nordensky, Riksidrottsförbundet
  • Tillämpa lokala resurser när en ny idrottshall eller idrottsplats ska byggas. Skapa en tydlig vision för projektet – varför ska vi bygga? För vem? Hur tillgodoses användargruppens behov? Låt arkitekter översätta visionen till en byggnad (helst i en skissartad process med flera olika scenarier). Var medveten om långsiktiga trender inom idrotten – inklusive motivationsfaktorer. Oliver Vanges, LOA-fonden
  • Allt fler tittar på, och arbetar fram verktyg för att systematisera hur den fysiska miljön kan bidra till en ökad folkhälsan. Om vi alla adresserar detta perspektiv inom ramen för våra yrkesroller kan vi tillsammans få en förändring till stånd – om inte nu så när? Rebecca Rubin, White
  • Det jag tycker är intressant är att få till samverkan mellan förbunden och föreningar som representerar ett särintresse och kommunerna som har ett ansvar för samhällets utveckling – hur vi kan utveckla hallar som bjuder in på både insidan och utsidan? Louise Didriksson, White
  • Nu tar vi med oss det här ut i verkligheten, när vi ska planera, utreda, föreslå, bygga om eller bygga nytt. Som helhet eller som delar. Nu gör vi det! Niklas Singstedt, White
  • Från uppdrag till reflektion, och en modell med hälsosam hållbar funktionell idégestaltning av ett engagerat professionellt team, GRATTIS! Johan Holmsäter, nationell samordnare för ökad fysisk aktivitet, Regeringen

Program:

09.00-09.05 – Inledning av moderator Moa Lindunger,White

09.05-09.20 – En nationell kraftsamling för ökad fysisk aktivitet för fler barn och unga, mot en jämlik folkhälsa. Johan Holmsäter, nationell samordnare för ökad fysisk aktivitet

09.20-10.00 – Framtidens Idrottshall – presentation av arbetet med och resultatet av projektet Framtidens idrottshall. Daniel Glimvert, projektledare Gymnastikförbundet samt Rebecca Rubin och Niklas Singstedt, White

10.00-10.10 – Frågor & paus 10.10-10.30 – The active individual in the center of the design process – motivations and how to integrate them in the built environment. Oliver Vanges, LOA-fonden.

10.30-10.50 – Rörelsefaktor – Hur planerar vi för idrott och rörelse i staden? Om arbetet med Rörelsefaktor, ett verktyg för att integrera fysisk aktivitet i planprocessen. Jonnie Nordensky, Riksidrottsförbundet.

10.50-11.10 – Planeringsverktyg – stödjande fysiska livsmiljöer. Hur man skapar ett rörelserikt vardagsliv genom hållbar stadsplanering. Louise Didriksson, White

11.10-ca 11.25 – Avslutning – om nästa steg, samt fler frågor.

Rebecca Rubin, Johan Holmsäter, Jonnie Nordensky, Niklas Singstedt, Daniel Glimvert, Moa Lindunger (Oliver Vanges och Louise Didriksson medverkade på länk)