Nu finns nytt återstartsstöd att söka!

Gymnastikförbundet erbjuder nu ett återstartsstöd med fokus på att bland annat attrahera, återrekrytera och behålla medlemmar. Stödet riktar sig också specifikt till alla fantastiska personer inom Svensk Gymnastik som möjliggör en återstart. Vi hoppas att många föreningar tar vara på möjligheten till stödet.

Det finns fyra områden att söka återstartsstöd inom; Gymnastikförbundets utbildningar, Förbundsdomarubildningar, Ge styrelsen kraft och Viktig återstart för oss!

Ansökan
Skickas in via IdrottOnline under fliken Idrottsmedel.
Ansökningsperioden är mellan den 18 oktober – 10 november.
Beslut meddelas kort efter sista ansökningsdag.

De föreningar som inte har fått återstartsstöd tidigare kommer att prioriteras.

Behöver ni hjälp med er ansökan eller har frågor kring återstartsstödet, hör av er till josephine.cederholm@gymnastik.se
eller ta del av lathunden Ansökan idrottOnline Pdf, 849 kB. för beskrivning hur ni skickar in.

Gymnastikförbundets utbildningar
Nu har din förening chans att få bidrag som kan användas till Gymnastikförbundets samtliga utbildningar. Ni får nu också använda bidraget för att täcka reskostnader i samband med utbildningarna. Ni söker ett belopp som fritt får användas till utbildningarna. Här hittar ni Gymnastikförbundets utbildningskalender.

Maxbelopp: 30 000 kr per förening

Bidraget används till:
Gymnastikförbundets samtliga utbildningar
Reskostnader till utbildningar

I ansökan anger ni:
Vilka utbildningar ni har tänkt att gå

I återrapporten anger ni:
Vilka utbildningar ni har gått
Antalet ledare som gått utbildningarna

Ge styrelsen kraft
Passa på att ge styrelsen lite extra kraft genom att få bidrag till styrelsens arbete. Här ges ett perfekt tillfälle att arbeta utifrån utvecklingsmodellen och vad de förtydligande anvisningarna för barn- och ungdomsgymnastiken Pdf, 2 MB. innebär för just er förening. Helt enkelt - få fart på verksamheten inom föreningen. Bidraget ska ses som ett omtag och ny kraft in i styrelserummet. För inspiration, ta gärna del av materialet Prestationsinriktade föreningsmiljöer.

Maxbelopp: 30 000 kr

Exempel på insatser:
Styrelseträffar
Passa på att hitta vägar att engagera fler och/eller nya målgrupper och ge dem mer direkt inflytande i din förening

I ansökan anger ni:
Vad ni vill använda bidraget till
Vad hoppas ni att uppnå med bidraget?

I återrapporten anger ni:
Vad ni har använt bidraget till

Viktig återstart för oss!
Nu har ni chansen att få bidrag för att komma igång och starta upp verksamheten igen.
I den här kategorin får ni fritt beskriva vilka insatser och aktiviteter som är viktiga för just er förening för att komma igång igen. Ni kan med hjälp av bidraget tex samla föreningens medlemmar på olika mötesplatser för kickoffer, aktiviteter eller ledarträffar. Det är er fantasi som sätter gränserna här, varför inte prova att starta någon ny verksamhet från den stora bredden inom Svensk Gymnastik. Se bidraget som en återstart och nystart i, och för, din förening.

Sökbelopp: max 50 000 kr och maximalt 80% av totala kostnaden beviljas

I ansökan anger ni:

  • Hur har coronapandemin påverkat er som förening?
  • Vilka insatser/aktiviteter för ny/återstart planerar ni att genomföra och när?
  • Vad hoppas ni att uppnå med bidraget och aktiviteterna?
  • Hur mycket bidrag ni söker?

I återrapporten anger ni:

  • Vad ni har använt bidraget till
  • Vad ni känner att bidraget bidragit till
  • Om ni ev. har några bidragsmedel kvar

Förbundsdomarutbildningar
Bidrag kan sökas för att gå förbundsdomarutbildningar. Bidraget får användas för att täcka hela utbildningen och ni får också använda bidraget för att täcka reskostnader (om utbildningen är på annan ort) i samband med utbildningarna.
Inget maxbelopp.

Bidraget används till:
Gymnastikförbundets förbundsdomarutbildningar

I ansökan anger ni:
Vilka utbildningar ni har tänkt att gå

I återrapporten anger ni:
Vilka utbildningar ni har gått
Antalet ledare som gått utbildningarna

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer