Återstartsstöd för förbundsdomarutbildning

Bidrag kan sökas för att gå förbundsdomarutbildningar. Bidraget får användas för att täcka hela utbildningen och ni får också använda bidraget för att täcka reskostnader (om utbildningen är på annan ort) i samband med utbildningarna.
Inget maxbelopp.

Bidraget används till:
Gymnastikförbundets förbundsdomarutbildningar

I ansökan anger ni:
Vilka utbildningar ni har tänkt att gå

I återrapporten anger ni:
Vilka utbildningar ni har gått
Antalet ledare som gått utbildningarna

Ansökan
Ansökan behandlas löpande via IdrottOnline under fliken Idrottsmedel. Medel inom återstartsstödet kan komma att ta slut innan sista ansökningsdag.
Sista ansökningsdag är den 31 oktober 2023.

Behöver ni hjälp med er ansökan eller har frågor kring återstartsstödet, hör av er till Tabitha.vanDinther@gymnastik.se
eller ta del av lathunden Ansökan idrottOnline för beskrivning hur ni skickar in.

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer