Återstartsstöd för Gymnastikforum 2023

För att möjliggöra för så många som möjligt att delta på Gymnastikforum 2023 subventionerar Gymnastikförbundet deltagaravgiften och reskostnaderna kraftigt med hjälp av återstartsstöd. För att ta del av stödet måste en ansökan göras via Idrottonline, och alla föreningar som söker är garanterade subventionering. Ansökan görs efter att Gymnastikforum 2023 är genomfört och fram till 31 oktober.

Föreningarna kommer att faktureras den fulla kostnaden för deltagandet och kan täcka delar av kostnaderna med det utbetalade återstartsstödet, förutsatt att ansökan görs i tid. Nedan visas den kostnad som kommer att faktureras samt den faktiska deltagaravgiften efter subventionering. Längst till höger visas beloppet som föreningen kan ansöka om via återstartsstödet.

Deltagaravgifter Gymnastikforum 2023


Kostnad som faktureras

Faktisk deltagaravgift efter subventionering

Subventionerat belopp

Lördag-söndag, del i dubbelrum

2 200 kr

850 kr

1 350 kr

Lördag-söndag, enkelrum

2 650 kr

1 300 kr

1 350 kr

Konferens och middag utan övernattning

1 500 kr

650 kr

850 kr

Logi fredag, del i dubbelrum*

700 kr

350 kr

350 kr

Logi fredag, enkelrum*

1 150 kr

575 kr

575 kr

* Deltagare som behöver resa till Stockholm på fredagen för att kunna delta från start på lördagen få även subventionerat boende på Scandic Star Sollentuna från fredagen. Deltagarna står själva för måltider under den extra dagen.

Föreningar kan ansöka om resebidrag för resor till och från Gymnastikforum. Resebidraget kan maximalt täcka 50 procent av reskostnaderna för det billigaste och mest klimatsmarta resalternativet. För resekostnader som överstiger 2500 kr/person var vänlig kontakta nedanstående på Gymnastikförbundet för godkännande i förväg.

Bidraget används till:
Gymnastikforum 2023, deltagaravgift (inkl. logi och måltider) och resor.

I ansökan anger ni:
Namnen på de personer som var anmälda.
Den totala reskostnaden för de anmälda personerna.

I återrapporten anger ni:
Namnet på de personer som deltog på Gymnastikforum.
Bifogade kvitton på reskostnader.

Ansökan

Ansökan görs via IdrottOnline under fliken Idrottsmedel under perioden 9/10-31/10 2023. Anökningarna kommer att behandlas löpande.

Behöver ni hjälp med er ansökan eller har frågor kring återstartsstödet, hör av er till Tabitha.vanDinther@gymnastik.se
eller ta del av lathunden Ansökan idrottOnline för beskrivning hur ni skickar in.

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer