Återstartsstöd för motionsgymnastik

Nu finns återstartsstöd att söka för målgruppen motion/gruppträning/senior.

Målgruppen drabbades extra hårt av pandemin och blev i perioder helt uteslutna från sin träning. Förhoppningen är att stödet ska hjälpa föreningarna att få tillbaka en viktig målgrupp till föreningslivet och kunna fortsätta erbjuda sina medlemmar rörelse hela livet.

Det finns två områden att söka återstartsstöd inom:

  • Viktig återstart för oss
  • Utbildning

Ansökan
Ansökan behandlas löpande via IdrottOnline under fliken Idrottsmedel. Medel inom återstartsstödet kan komma att ta slut innan sista ansökningsdag.
Sista ansökningsdag är den 31 oktober 2023.

Behöver ni hjälp med er ansökan eller har frågor kring återstartsstödet, hör av er till anna.karlgard@gymnastik.se
eller ta del av lathunden Ansökan idrottOnline för beskrivning hur ni skickar in.

Viktig återstart för oss
Nu har ni chansen att få bidrag för att komma igång och starta upp verksamheten igen.
I den här kategorin får ni fritt beskriva vilka insatser och aktiviteter som är viktiga för just er förening för att komma igång igen. Ni kan med hjälp av bidraget tex samla föreningens medlemmar på olika mötesplatser för kickoffer, aktiviteter eller ledarträffar. Det är er fantasi som sätter gränserna här, varför inte prova att starta någon ny verksamhet från den stora bredden inom Svensk Gymnastik. Se bidraget som en återstart och nystart i, och för, din förening.

Sökbelopp: max 75 000 kr och maximalt 80% av totala kostnaden beviljas

I ansökan anger ni:

  • Hur har coronapandemin påverkat er som förening?
  • Vilka insatser/aktiviteter för ny/återstart planerar ni att genomföra och när?
  • Vad hoppas ni att uppnå med bidraget och aktiviteterna?
  • Hur mycket bidrag ni söker?

I återrapporten anger ni:

  • Vad ni har använt bidraget till
  • Vad ni känner att bidraget bidragit till
  • Om ni ev. har några bidragsmedel kvar

Utbildning
Nu har din förening chans att få bidrag som kan användas till Gymnastikförbundets utbildningar. Ni får nu också använda bidraget för att täcka reskostnader i samband med utbildningarna. Ni söker ett belopp som fritt får användas till utbildningarna.

Maxbelopp: 30 000 kr per förening

Bidraget används till:
Gymnastikförbundets samtliga utbildningar
Reskostnader till utbildningar

I ansökan anger ni:
Vilka utbildningar ni har tänkt att gå

I återrapporten anger ni:
Vilka utbildningar ni har gått
Antalet ledare som gått utbildningarna

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer