Hem / Förening / Ekonomi och stöd / LOK-stöd

LOK-stöd

LOK-stöd står för statligt lokalt aktivitetsstöd. LOK-stödet finns till för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott inom åldrarna 7 till 25 år - alla föreningar inom Gymnastikförbundet har rätt att söka detta stöd förutsatt att aktiviteterna gynnar nämnda åldersgrupper.

Läs här för mer information