Kontaktuppgifter

Gymnastikförbundet:

Helen Åkerman, 08-699 64 74, helen.akerman@gymnastik.se

Camilla Wahlberg, 08-699 64 89, camilla.wahlberg@gymnastik.se

Pensum:

Patrik Elisson, 08-41 00 65 12, patrik.elisson@pensum.se

Svedea: 0771-160 161

Folksam: 08-772 86 35

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer