FAQ - Försäkringsanmälan

ALLMÄNT

Var hittar jag info om de olika försäkringarna?

Gymnastikförbundet: Försäkringar
Tydliga: https://www.tydliga.se/gymnastik

Inför varje ny försäkringsperiod skickar Gymnastikförbundet information till alla föreningar med e-post. Har du inte fått dessa utskick – se över era kontaktuppgifter i IdrottOnline, eller hör av er till Gymnastikförbundet för att uppdatera dessa. Om det inte finns någon e-post registrerad på föreningen, skickas information via vanlig post.

Försäkringsåret är 1 oktober – 30 september, information inför kommande försäkringsperiod skickas ut i slutet av augusti varje år.

INLOGG

Var hittar jag inlogg till Tydliga?

Här finns info om hur du loggar in.

För att logga in till föreningens försäkringssida krävs användarnamn och lösenord.

 1. Användarnamn = föreningens id-nummer
 2. Lösenord

Glömt lösenord? Kontakta Eva Hernegran, 070 886 00 16, eva.hernegran@tydliga.se

FÖRENINGENS FÖRSÄKRING

Vad ingår/ingår inte i försäkringen man får via medlemskap i Gymnastikförbundet?

Alla som har uppdrag i föreningen (ledare/tränare/domare/styrelse) är försäkrade i Folksam genom föreningens medlemskap i Gymnastikförbundet. Läs mer här.

Det ingår däremot inte någon olycksfallsförsäkring för aktiva genom medlemskapet i Gymnastikförbundet. Gymnastikförbundet rekommenderar därför alla föreningar att teckna en basförsäkring, tränings- eller tävlingsförsäkring för sina aktiva. I dessa ingår en olycksfallsförsäkring som gäller vid all gymnastikträning som föreningen organiserar för barn, ungdomar och motionärer, samt vid resa till och från sådana aktiviteter. Läs mer här.

För vilken period gäller försäkringarna?

Försäkringsperiod är den 1 oktober - 30 september. Försäkringar som tecknas i augusti/september gäller för kommande försäkringsår.

Var kan vi se vilka försäkringar vi haft tidigare år?

Logga in till Tydliga för att se vilka försäkringar ni haft tidigare, här finns instruktion om hur man loggar in.

Det går också bra att kontakta Tydligas Eva Hernegran, 070 886 00 16, eva.hernegran@tydliga.se

Hur anmäler jag våra försäkringar?

Logga in hos Tydliga för att anmäla vilka och hur många försäkringar ni önskar kommande år. Läs mer här.

Hur skriver jag ut vår faktura?

På din förenings inloggningssida under ”Hjälp” finns en användarmanual där det bl a står hur man tar fram ett betalningsunderlag.

Vad räknas som ett olycksfall?

Försäkringarna ger ersättning vid olycksfallsskada. Med det menas en kroppsskada som den försäkrade drabbas av genom en plötslig oförutsedd händelse, till exempel en aktiv som gör sig illa på ett redskap eller när den utför en övning. Försäkringen gäller för skada som uppstått under deltagande i tävling, uppvisning eller träning samt vid färd till och från dessa aktiviteter och aktiviteten ska ha skett i Gymnastikförbundets eller ansluten förenings regi.

Vad ersätter olycksfallsförsäkringarna?

Försäkringen är en olycksfallsförsäkring som kan ge ersättning för följande:

 • Läkekostnader
 • Resekostnader
 • Rehabiliterings- och hjälpmedelskostnader
 • Merkostnader, som till exempel förstörda kläder
 • Krisbehandling
 • Medicinsk invaliditet
 • Dödsfall

Vad ersätter basförsäkringen?

Basförsäkringen gäller vid all gymnastikträning för barn, ungdomar och motionärer, samt vid resa till och från sådana aktiviteter.

 • Akutersättning: faktisk kostnad, dock högst 10 000kr
 • Invaliditet 1: 15 prisbasbelopp
 • Invaliditet 2: 30 prisbasbelopp (> 60 % invaliditet)
 • Dödsfall: 1 prisbasbelopp
 • Tandskada: 1 prisbasbelopp

Vad ersätter tränings- och tävlingsförsäkringen?

Träningsförsäkring är obligatorisk för alla aktiva som utför fria rotationer runt tväraxeln (oavsett redskap).Tävlingsförsäkringen är obligatorisk för alla aktiva som deltar på tävling med gymnaster från annan klubb där poängbedömning sker. Ersättningsbeloppen är de samma för träning/tävling:

 • Akutersättning: Faktisk kostnad, dock högst 10 000kr
 • Invaliditet 1: 30 prisbasbelopp
 • Invaliditet 2: 60 prisbasbelopp (> 60 % invaliditet)
 • Dödsfall: 1 prisbasbelopp
 • Tandskada: 1 prisbasbelopp

Vad kostar bas-, tränings- och tävlingsförsäkringen?

Läs mer här om vilka kostnaderna för resp. försäkring är.

Hur anmäler jag en olycksfallsskada på en aktiv som har bas-, tränings- eller tävlingsförsäkring?

Information om hur du anmäler en skada hittar du här.