FAQ - Försäkringsanmälan

ALLMÄNT

Var hittar jag info om de olika försäkringarna?

Gymnastikförbundet: Försäkringar
Pensum: http://pensum.se/forsakringsformedling/sport/gymnastik/

Inför varje ny försäkringsperiod skickar Gymnastikförbundet ut information till alla föreningar, både per post och per e-post. Har du inte fått dessa utskick – se över era kontaktuppgifter i IdrottOnline, eller hör av er till Gymnastikförbundet för att uppdatera dessa.

Försäkringsåret är 1 oktober – 30 september, information inför kommande försäkringsperiod skickas ut i slutet av augusti varje år.

INLOGG

Var hittar jag inlogg till Pensum?

Här finns info om hur du loggar in.

För att logga in till föreningens försäkringssida krävs användarnamn och lösenord.

 1. Användarnamn = föreningens id-nummer
 2. Lösenord

Glömt lösenord? Kontakta Pensum, Eva Hernegran, 0708-86 00 16, eva.hernegran@pensum.se

FÖRENINGENS FÖRSÄKRING

Vad ingår/ingår inte i försäkringen man får via medlemskap i Gymnastikförbundet?

 Det ingår inte någon olycksfallsförsäkring för aktiva genom föreningens medlemskap i Gymnastikförbundet (däremot är alla som har uppdrag i föreningen (ledare/tränare) försäkrade utan extra kostnad genom medlemskapet i förbundet). Gymnastikförbundet rekommenderar därför alla föreningar att teckna en Basförsäkring eller Tränings- eller Tävlingslicens för sina aktiva. I dessa ingår en olycksfallsförsäkring som gäller vid all gymnastikträning som föreningen organiserar för barn, ungdomar och motionärer, samt vid resa till och från sådana aktiviteter.

För vilken period gäller försäkringarna/licenserna?

Försäkringsperiod är 1 oktober - 30 september.

Var kan vi se vilka försäkringar vi haft tidigare år?

Logga in till Pensum för att se vilka försäkringar ni haft tidigare, här finns instruktion om hur Ni loggar in.

alternativt kontakta Pensum, Eva Hernegran, 0708-86 00 16, eva.hernegran@pensum.se

Hur anmäler jag våra försäkringar?

Logga in till Pensum för att anmäla vilka och hur många försäkringar ni önskar kommande år.
Hur Ni loggar in hittar ni här.

Hur skriver jag ut vår faktura?

På din förenings inloggningssida under ”hjälp” finns en användarmanual där det bl a står hur man tar fram ett betalningsunderlag.

Vad räknas som ett olycksfall?

Försäkringarna ger ersättning vid olycksfallsskada. Med det menas en kroppsskada som den försäkrade drabbas av genom en plötslig oförutsedd händelse, till exempel en gymnast som gör sig illa på ett redskap. Försäkringen gäller för skada som uppstått under deltagande i tävling, uppvisning eller träning samt vid färd till och från dessa aktiviteter och aktiviteten ska ha skett i Gymnastikförbundets, eller ansluten förenings regi.

Vad ersätter olycksfallsförsäkringarna?

Försäkringen är en olycksfallsförsäkring som kan ge ersättning för följande:

 • Läkekostnader
 • Resekostnader
 • Rehabiliterings- och hjälpmedelskostnader
 • Merkostnader, som till exempel förstörda kläder
 • Krisbehandling
 • Medicinsk invaliditet
 • Dödsfall

Vad ersätter Basförsäkringen?

Basförsäkringen gäller vid all gymnastikträning för barn, ungdomar och motionärer, samt vid resa till och från sådana aktiviteter.

 • Akutersättning: faktisk kostnad, dock högst 10 000kr
 • Invaliditet 1: 15 prisbasbelopp
 • Invaliditet 2: 30 prisbasbelopp (> 60 % invaliditet)
 • Dödsfall: 1 prisbasbelopp
 • Tandskada: 1 prisbasbelopp

Försäkringen är en del av tränings- och tävlingslicensen.Träningslicensen är obligatorisk för alla gymnaster som utför fria rotationer runt tväraxeln (oavsett redskap) eller överslag och kullerbytta på trampett.Tävlingslicensen är obligatorisk för alla gymnaster som deltar på tävling med gymnaster från annan klubb där poängbedömning sker.Ersättningsbeloppen är de samma för träning/tävling:

 • Akutersättning: Faktisk kostnad, dock högst 10 000kr
 • Invaliditet 1: 30 prisbasbelopp
 • Invaliditet 2: 60 prisbasbelopp (> 60 % invaliditet)
 • Dödsfall: 1 prisbasbelopp
 • Tandskada: 1 prisbasbelopp

Vad ersätter Tränings- och Tävlingsförsäkringen?

Vad kostar Basförsäkringen, Tränings- och Tävlingsförsäkringen?

Basförsäkringen kostar:
7,50 kr per försäkringsår/gymnast som är upp till 15 år, och 15 kr per försäkringsår/gymnast som är 15 år eller äldre.

Träningslicensen kostar:
150 kr per försäkringsår/gymnast.

Tävlingslicensen kostar:
180 kr per försäkringsår/gymnast.

Hur anmäler jag en olycksfallsskada på en aktiv som har Bas- eller tränings-/tävlingsförsäkring?

För att anmäla en olycksfallsskada fyller du i en skadeblankett som du hittar här. Pdf, 106 kB. Blanketten ska undertecknas av tränare eller ledare.

Undrar du något om skador kan du ringa till Svedea på 0771–160 199.

Skadeanmälan kan mejlas till Svedea på skadorforetag@svedea.se, alternativt skickas

Svedea Företagsskador, Box 3489, 103 69 STOCKHOLM

KONTAKTUPPGIFTER

Gymnastikförbundet
Helen Åkerman 08-699 64 74, helen.akerman@gymnastik.se
Camilla Wahlberg 08-699 64 89, camilla.wahlberg@gymnastik.se

Pensum
Eva Hernegran 0708-86 00 16, eva.hernegran@pensum.se
Patrik Elisson 08-41 00 65 12, patrik.elisson@pensum.se

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer