Hem / Förening / Hälsa / Coronavirus COVID-19

Coronavirus COVID-19

På denna sida finns all information samlad kring hur Coronaviruset påverkar Svensk Gymnastik. Undersidorna med specifik information kring olika områden uppdateras löpande. 

Tävlingar och mötesplatser 

Vardaglig träning 

Kontaktvägar

Ekonomiska frågor

Artiklar om Coronaviruset 

 

UPPDATERAD INFO 18 januari

Information gällande Coronaviruset

Regeringen skärper restriktionerna ytterligare från den 12 januari 2022. Det är tydligt att det fortsatt pågår en pandemi i samhället. Regeringen och Folkhälsomyndigheten påpekade verkligen vikten av att minska kontakterna mellan vuxna personer för att minska riskerna för smittspridning. Alla måste vi hjälpa till för att minska riskerna för smittspridning i samhället.

Gymnastikförbundet förstår att frågorna kring Coronaviruset är många men Gymnastikförbundet är inte en kunskapsorganisation kring detta område utan vi hänvisar till Folkhälsomyndigheten, regeringen och UD. Vi uppmanar till att följa dessa källor och påminner om att det är viktigt att komma ihåg att allas situation är unik och att exempelvis sjukdomshistorik i familj eller närmsta omgivning kan påverka beslut. Gymnastikförbundet rekommenderar att var och en fattar sitt beslut utifrån faktisk aktuell kunskap.

Alla beslut, råd och rekommendationer från regeringen, Folkhälsomyndigheten eller regionen ska ses som att de gäller tills vidare, även om vissa är tidsatta. När den rådande situationen förändras så kommer beslut och rekommendationer att förändras. Det kan bli både striktare och det kan lättas upp. Gymnastikförbundet följer utveckling löpande och kommer att uppdatera informationen på hemsidan allt eftersom beslut och rekommendationer från regering och myndigheter förändras.

 

Rekommendationer för all verksamhet inom Svensk gymnastik från och med den 23 december

Från och med den 23 december omfattas all verksamhet inom Svensk Gymnastik av nya restriktioner och behöver vidta smittskyddsåtgärder. Det blir bland annat begränsningar i hur många som får vistas i lokalerna, tydligare riktlinjer för att hålla avstånd, samt en avrådan om att genomföra läger och tävlingar. Den ordinarie träningsverksamheten ska kunna hållas igång oavsett vilken ålder deltagarna har. Läs mer om de aktuella restriktionerna nedan.

Föreningen ska uppmana besökarna att:

 • vara uppmärksam på symtom på covid-19, stanna hemma och undvik kontakter med andra människor vid misstanke om covid-19
 • hålla avstånd till andra (passning tillåten) och undvika offentliga miljöer med trängsel särskilt inomhus
 • alla ska hålla sig informerade om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.
Dessutom ska föreningarna minska riskerna för trängsel genom att:
 • informera deltagarna om hur smittspridning kan undvikas,
 • erbjud deltagarna möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjud handdesinfektion
 • vidta åtgärder för att sprida ut besökares ankomsttid,
 • anvisa deltagare till en särskilt angiven in- eller utgång
 • ta fram alternativa lösningar till fysiska köer
 • anvisa vilket avstånd som deltagare bör hålla till varandra t.ex. genom markeringar på golvet eller marken
 • anvisa i vilken riktning som deltagare bör förflytta sig
 • vidta åtgärder för att förhindra att spontana samlingar uppstår
 • dokumentera smittskyddsåtgärder som verksamheten har vidtagit skriftligt
 • följ upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna
 • säkerställa att ledare och personal får tillräcklig information om hygienåtgärder och andra smittskyddsåtgärder för att förhindra smitta

Utöver detta ska den som har en idrottsanläggning säkerställa att antalet besökare inte överstiger 1 person per 10 kvm. Maxantalet i varje utrymme (entré, omklädningsrum, träningshall, etc.) ska tydligt skyltas upp. Barn och ungdomar födda 2002 eller senare är undantagna från maxantalet ovan.

Dessutom har Folkhälsomyndigehten beslutat om en särskild rekomendation för vuxna om att begränsa antalet nära kontakter inomhus genom att avstå från större sociala sammanhang.

Det innebär att träningar fortsatt kan genomföras med vissa anpassningar men att läger, tävlingar och uppvisningar behöver ställas in eller anpassas.

Läs mer under sidorna Vardaglig träning och Tävlingar och mötesplatser.

Läger, tävlingar och andra arrangemang

Från och med den 23 december 2021 avråder Folkhälsomyndigheten från att delta eller arrangera läger, tävlingar, uppvisningar eller andra större aktiviteter inomhus. Enstaka endagstävlingar kan undantas (endagsläger eller uppvisningar undantas ej). Rekomendationen förlängdes den 10 januari och gäller nu till den 31 januari men kan komma att förlängas.

De som anses vara yrkesverksamma är undantagna från avrådan om att genomföra läger eller tävlingar. Inom Svensk Gymnastik betyder det att de som är uttagna till ett aktuellt seniorlandslag är undantagna från denna avrådan.

Om ett arrangemang genomförs ska särskilda smittskyddsåtgärder vidtas så som att besökare ska anvisas en särskild sittplats och att vaccinationsbevis ska uppvisas och/eller avstånd mellan besökarna ska säkerställas. 

Läs mer på sidan tävlingar och mötesplatser

För er som har egna lokaler

Regeringen har beslutat att begräna uthyrningen av lokaler till privata sammankomster med fler än 20 personer. Det innebär att om föreningen har egna lokaler kan ni inte kunna hyra ut dem till privata sammankomster med fler än 20 personer. Det är uthyrarens ansvar att se till att detta följs.

UD:s rekommendation om utlandsresor

Gymnastikförbundet följer UD:s rekommendation kring utlandsresor.  UD uppdaterar fortlöpande sina reserekommendation och för att se det dags aktuella läget kan du läsa mer på, https://www.regeringen.se/uds-reseinformation eller i UD:s app Resklar.