Hem / Förening / Hälsa / Coronavirus COVID-19 / Tävlingar och mötesplatser

Tävlingar och mötesplatser

UPPDATERAD INFO 1 DECEMBER

Rekommendationer för tävling, läger, utbildning och andra arrangemang från den 1 december

Regeringen skärper restriktionerna igen från den 1 december 2021 med krav på deltagarbegränsningar vid offentliga tillställningar med fler än 100 personer eller att besökarna kan uppvisa ett vaccinationsbevis. Det är tydligt att det fortsatt pågår en pandemi i samhället. Alla måste vi hjälpa till för att minska riskerna för smittspridning i samhället.

Föreningarna ska alltid uppmana besökarna att:

 • Stanna hemma vid minsta symptom på Covid-19.
 • Tvätta händerna ofta eller använd handdesinfektion.
 • Håll sig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren
Dessutom ska föreningarna minska riskerna för trängsel genom att:
 1. åtgärder vidtas för att sprida ut besökares ankomsttid,
 2. informera besökare om vilka dagar och tider det är mindre risk för trängsel
 3. uppmuntra besökare att reservera plats eller köpa biljett i förväg, t.ex. via telefon eller annat bokningssystem,
 4. anvisa besökare till en särskilt angiven in- eller utgång,
 5. ta fram alternativa lösningar till fysiska köer,
 6. anvisa vilket avstånd som besökare bör hålla till varandra t.ex. ge-nom markeringar på golvet eller marken,
 7. anvisa i vilken riktning som besökare bör förflytta sig, och
 8. åtgärder vidtas för att förhindra att spontana folksamlingar uppstår, t.ex. genom att personal vägleder besökare.

För de som är över 18 år och ovaccinerade så finns det fortsatt några restriktioner att förhålla sig till. Det är viktigt att du som individ fortsatt följer dessa rekommendationer om du tillhör den målgruppen.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer för ovaccinerade över 18 år:

"Du som inte är fullvaccinerad mot covid-19 bör ta särskild hänsyn till personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre. Du bör vidta försiktighetsåtgärder för att undvika att du själv blir smittad och för att undvika spridning av covid-19. Du bör därför, när det är möjligt:
 1. hålla avstånd till andra människor, och
 2. särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.
Dessa råd gäller inte för personer under 18 år eller för personer som av medicinska skäl rekommenderats att inte vaccinera sig mot covid-19."
För arrangemang med färre än 100 deltagare är det endast rekommendationerna ovan som man ska följa. Om arrangemanget har fler än 100 deltagare ska ni även följa det som står nedan:


Tävlingar och andra arrangemang med fler än 100 deltagare (gäller från den 1 december)

Från och med den 1 december 2021 så finns det ett krav på deltagarbegränsningar för arrangemang med fler än 100 deltagare. Kravet gäller ej om samtliga deltagare visar upp vaccinationsbevis.


Tävlingar och arrangemang med deltagarbegränsningar

Vid arrangemang (inomhus) med fler än 100 personer utan vaccinationsbevis ska arrangören anvisa varje deltagare en sittplats. 8 personer får sitta tillsammans om de tillhör samma sällskap. Varje sällskap ska ha ett fritt avstånd på 1 meter runt om hala sällskapet.

Det innebär i praktiken att varje besökare ska ha en numrerad eller på annat sätt uppmärkt sittplats på läktaren om man ska vistas där. Arrangören ska också dokumentera alla rutiner för hur man minska risken för trängsel och hur man garanterar att avstånd kan hållas från det att man går in i anläggningen till dess att man lämnar anläggningen.


Tävlingar och arrangemang med vaccinationsbevis

Vid arrangemang (inomhus) med fler än 100 personer med krav på vaccinationsbevis ska arrangören ta fram skriftliga rutiner för hur man ska kontrollera att samtliga deltagare ett giltigt vaccinationsbevis (ej deltagare under 18 år).

Enligt reglerna så ska alla som räknas in i deltagarbegränsningen kunna visa upp ett vaccinationsbevis, förutom de som är under 18 år eller kan visa upp ett läkarintyg på att man inte får ta vaccinationen. Eftersom det vid tävlingar inom Svensk Gymnastik är lite oklart exakt vilka som ska räkans in som deltagare så rekommenderar Gymnastikförbundet tills vidare att samtliga som befinner sig på åskådarplats ska kunna visa upp ett vaccinationsbevis och en legitimation. Det omfattar alltså även utövare eller ledare som under en tid befinner sig på åskådarplats (dock ej de som enligt ovan är undantagna). Det åligger arrangören att säkerställa att samtliga som befinner sig på åskådarplats har uppvisat ett vaccinationsbevis. Observera att det inte räcker med att visa upp ett negativt testresultat.

Ytterst är det polisen som avgör vilka som omfattas av kravet på att visa upp ett vaccinationsbevis, så är ni osäkra så kontakta polisen lokalt.

Regeringen gav myndigheten för digital förvaltning (DIGG) i uppdrag att ta fram en teknisk lösning för att kunna verifiera om ett vaccinationsbevis är giltigt eller ej. Appen är nu lanserad och du hittar den på länkarna nedan.

Vaccinationsbevis verifiering på Google Play

Vaccinationsbevis verifiering på App Store

Läs mer om DIGG:s uppdrag här.

Är du vaccinerad och saknar ett vaccinationsbevis kan du hämta det på www.covidbevis.se 

Beräkning av deltagarantal

Vid en tävling eller annat arrangemang som genomförs på en tydligt avgränsad arena ska åskådarna räknas som deltagare, däremot räknas inte utövare och funktionärer. Men om en tävling eller annat arrangemang där syftet med tävlingen är att locka deltagare snarare än publik idrottsutövarna räknas in i antalet deltagare.

Då gymnastiktävlingar och andra arrangemang ofta hamnar någonstans mitt emellan dessa två inriktningar så är det svårt att avgöra exakt vilka som ska räkans som deltagare i lagens mening. Är ni som arrangör osäkra så ska ni alltid kontakta och rådgöra med polisen som är det som har det yttersta ansvaret för detta.