Hem / Förening / Hälsa / Coronavirus COVID-19 / Tävlingar och mötesplatser

Tävlingar och mötesplatser

UPPDATERAD INFO 29 SEPTEMBER

Regeringen har nu hävt de flesta restriktionerna på grund av coronapandemin men det pågår forsatt en pandemi i samhället. Varje individ måste även fortsatt ta sitt ansvar för att minska riskerna för att bidra till smittspridning i samhället.

Rekommendationer för tävling, läger och utbildning från den 29 september

Från den 29 september har Folkhälsomyndigheten tagit bort alla rekommendationer för de som är vaccinerade samt de under 18 år, förutom att man ska stanna hemma vid minsta symptom.

Det innebär att vi från den 29 spetember kommer kunna arrangera tävlingar mer eller mindre normalt igen, utan begränsningar i antal, varken för deltagare eller publik samt inga krav på att avstånd ska hållas.

Fortsatt ska ni dock uppmana besökarna att:

  • Stanna hemma vid minsta symptom på Covid-19.
  • Tvätta händerna ofta eller använd handdesinfektion.
  • Håll sig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren

För de som är över 18 år och ovaccinerade så finns det fortsatt några restriktioner att förhålla sig till. Det är viktigt att du som individ fortsatt följer dessa rekommendationer om du tillhör den målgruppen.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer för ovaccinerade över 18 år:

"Du som inte är fullvaccinerad mot covid-19 bör ta särskild hänsyn till personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre. Du bör vidta försiktighetsåtgärder för att undvika att du själv blir smittad och för att undvika spridning av covid-19. Du bör därför, när det är möjligt:
  1. hålla avstånd till andra människor, och
  2. särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.
Dessa råd gäller inte för personer under 18 år eller för personer som av medicinska skäl rekommenderats att inte vaccinera sig mot covid-19."