Coronavirus COVID-19

En bild

På denna sida finns all information samlad kring hur Coronaviruset påverkar Svensk Gymnastik. Undersidorna med specifik information kring olika områden uppdateras löpande.

UPPDATERAD INFO 9 FEBRUARI 2022

Information gällande Coronaviruset

Regeringen tar bort samtliga restriktioner som direkt påverkar möjligheterna att träna, tävla och att arrangera andra evenemang den 9 februari. Det innebär att verksamheten inom Svensk Gymnastik kan börja återgå till det normala efter den 9 februari. .

Gymnastikförbundet förstår att frågorna kring Coronaviruset är många men Gymnastikförbundet är inte en kunskapsorganisation kring detta område utan vi hänvisar till Folkhälsomyndigheten, regeringen och UD. Vi uppmanar till att följa dessa källor och påminner om att det är viktigt att komma ihåg att allas situation är unik och att exempelvis sjukdomshistorik i familj eller närmsta omgivning kan påverka beslut. Gymnastikförbundet rekommenderar att var och en fattar sitt beslut utifrån faktisk aktuell kunskap.

Alla beslut, råd och rekommendationer från regeringen, Folkhälsomyndigheten eller regionen ska ses som att de gäller tills vidare, även om vissa är tidsatta. När den rådande situationen förändras så kommer beslut och rekommendationer att förändras. Det kan bli både striktare och det kan lättas upp. Gymnastikförbundet följer utveckling löpande och kommer att uppdatera informationen på hemsidan allt eftersom beslut och rekommendationer från regering och myndigheter förändras.

Rekommendationer för all verksamhet

Från och med den 9 februari har alla restriktioner som direkt påverkar verksamheten inom Svensk Gymnastik bort och verksamheten kan återgå till hur den bedrevs innan pandemin började våren 2020.

Fortsatt gäller följande:

  • Stanna hemma om du är sjuk
  • Ovaccinerade bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus. Ovaccinerade som tillhör en medicinsk riskgrupp löper större risk att bli allvarligt sjuka.

Läger, tävlingar och andra arrangemang

Från och med den 9 februari är det fritt fram att arrangera tävlingar, läger, uppvisningar och andra arrangemeng utan att begränsa antalet deltagare eller antalet i publiken.

UD:s rekommendation om utlandsresor

Gymnastikförbundet följer UD:s rekommendation kring utlandsresor. UD uppdaterar fortlöpande sina reserekommendation och för att se det dags aktuella läget kan du läsa mer på, https://www.regeringen.se/uds-reseinformation eller i UD:s app Resklar.

Vi måste hjälpas åt

Tänk på att det fortfarande pågår en pandemi även om smittspridningen har gått ned. Därför måste vi alla hjälpas åt för att fortsätta hålla smittspridningen på en låg nivå och det kan innebära inskränkningar på all verksamhet inom Svensk Gymnastik.

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer