Ekonomiska frågor

UPPDATERAD INFORMATION 28 september

Många föreningar drabbas ekonomiskt av inställda träningar och evenemang och Gymnastikförbundet tillsammans med Riksidrottsförbundet (RF) arbetar hårt med att försöka mildra de ekonomiska effekterna med anledning av coronaviruset.

Kompensationsstöd till idrottsföreningar

Föreningar har kunnat ansöka om kompensationsstöd fram till och med april 2021. Då restriktionerna fortsatt gälla i sin helhet i maj och juni samt delvis i juli, augusti och september kommer ytterligare kompensationsstöd fördelas. Perioden som omfattas är 1 maj till och med 28 september. För verksamhet och evenemang efter 28 september kan kompensationsstöd utgå, men enbart under särskilda omständigheter vilket preciseras i samband med ansökan. Ansökan är öppen mellan 15 oktober och 26 oktober kl. 12.00. Läs mer här.

LOK-stödet oförändrat

Riksidrottsförbundet har meddelat att det lokala aktivitetsstödet, LOK-stödet, inte kommer att minska för att det blir färre aktiviteter – totalsumman blir lika stor 2020 som 2019.

Information hos Skatteverket

Skatteverkets webb finns samlad information för föreningar som är viktig att känna till.

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer