Regeringen måste öppna upp för idrott även inomhus om inte barnens hälsa ska bli lidande på lång sikt

Loggor förbund på rad:  svensk basket, Gymnastikförbundet, Svensk Innebandy, Svenska handbollsförbundet, svensk Simidrott

Hundratusentals barn går varje vecka till träning inomhus och för många av dessa är det en tillflyktsort som ger dem glädje, trygghet och livsviktig rörelse. Redan innan pandemin så var barnen i Sverige bland de mest stillasittande i Europa och ju längre idrottsanläggningarna är stängda desto större blir risken att fler barn drabbas av fysisk och mental ohälsa.

En av orsakerna till det stora stillasittandet är att barnen ofta inte rör sig så mycket utanför den organiserade idrotten. Att barnen mitt i vintern ska motionera själva utomhus, som kanske vuxna gör, istället för att gå till träningen i idrottsföreningen är en naiv bild som vi inte tror att ens regeringen håller för sannolik. Att då stänga möjligheterna för barnen att träna inomhus medför att hundratusentals barn blir mer stillasittande och att de inte får sin livsviktiga rörelse.

För många barn är skolan och föreningslivet ofta den plats där barnet kan få sin trygghet. Att stänga ned idrottsanläggningar berövar alla dessa barn en av de glädjefyllda och trygga platserna de har. Till exempel visar Bris i en artikel från 10 december att ”ångest” är det vanligaste sökordet som lett in barn till bris.se under 2020. Den 14 januari 2021 rapporterade Bris att de har fått fler samtal än någonsin under julhelgerna. Helsingborgs kommun och länsstyrelsen i Norrbotten pekar på en ökad oro bland utsatta barn under coronapandemin. Efter ett jullov med ett naturligt träningsuppehåll är det därför av stor vikt att barnen får en fortsatt trygg och glädjefylld plats utanför hemmet att gå till så fort som möjligt.

Väldigt många föreningar vittnar om att de tappar medlemmar och att riskerna för att barnen inte ska återvända till den organiserade idrotten ökar för varje dag som idrottsanläggningarna är stängda. Vi är rädda för att vi tappar en eller flera generationer från föreningsidrotten vilket kan ge stora konsekvenser för folkhälsan.

Idrottsrörelsen har full förståelse för att vi alla behöver göra allt vi kan för att minska smittspridningen. Våra föreningar vittnar om att de under hösten gjort stora anpassningar för att kunna bedriva träning på ett smittsäkert sätt. De upprättar och följer säkerhetsprotokoll, gör om i sina scheman och grupper, håller avstånd, rengör redskap och utrustning samt tvättar händer. Allt detta görs för att erbjuda barnen den träning och det sammanhang som är så centralt - för vissa barn till och med livsavgörande. Visst går det att till viss del genomföra verksamheten digitalt eller utomhus, men för väldigt många idrotter är det näst intill omöjligt att bedriva en glädjefylld och meningsfull verksamhet dit barnen vill gå om man inte får tillgång till inomhusanläggningar.

Många idrottsanläggningar har idag dessutom elektroniska låssystem som gör att det inte krävs någon personal i de miljöerna.

Folkhälsomyndigheten har vidare påpekat att barn inte bidrar till smittspridningen i någon större utsträckning, speciellt i de lägre åldrarna.

Därför vädjar nu Basketbollförbundet, Gymnastikförbundet, Handbollsförbundet, Innebandyförbundet och Simförbundet samt alla ledare och aktiva till statsministern och regeringen om att undanta även idrottsanläggningar för inomhusidrott för barn från rekommendationen om att ”all verksamhet som drivs av staten, regioner och kommuner och som inte är nödvändig omedelbart bör stängas ned fram till den 24 januari”.

Vi uppmanar också samtliga kommuner att omedelbart öppna upp alla idrottsanläggningar för föreningsverksamhet för barn så att inga fler barn ska fara illa varken på lång och kort sikt!

Alla våra föreningar vill och kan ta ansvar för att inte bidra till en ökad smittspridning och samtidigt bidra till en bättre folkhälsa genom glädje, trygghet och livsviktig rörelse.

Fredrik Joulamo, Generalsekreterare Svenska Basketbollförbundet

Pelle Malmborg, Generalsekreterare Svenska Gymnastikförbundet

Robert Wedberg, Generalsekreterare Svenska Handbollsförbundet

Mikael Ahlerup, Generalsekreterare Svenska Innebandyförbundet

Mikael Jansson, Förbundschef Svenska Simförbundet

Publicerad: 2021-01-20

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer