95 gymnastikföreningar delar på 3,5 miljoner

Träning på låga plintar, bildtext Kompensationsstöd kvartal 4

Många föreningar har drabbats ekonomiskt på grund av Covid-19. De har haft möjlighet att söka kompensationsstöd och nu är RF klara med fördelningen för det fjärde kvartalet 2020.

Totalt delar RF ut cirka 100 miljoner till cirka 2000 föreningar. 95 av dessa är gymnastikföreningar, vilka delar på cirka 3,5 miljoner. Jämfört med det tredje kvartalet 2020, har fler föreningar ansökt och därmed har även nivån på stödet till gymnastiken ökat.

Variationen på stödet till gymnastikföreningarna är stor, från 194 000 till 3000 kronor. Sju föreningar får en tilldelning som överstiger 100 000 kronor. Pengarna börjar betalas ut till föreningarna den 1 mars.

Fördelning av stöd per förening, idrott, kommun och distrikt Excel, 104 kB.

Utöver det 100 miljoner som går till föreningar delas ett stöd ut till ett 30-tal förbund och distrikt/regioner och här har Region Syd sökt och beviljats ett stöd.

- Vi ser att det är många föreningar som har det tufft ekonomisk och har tappat stora intäkter, framförallt kopplat till uteblivna evenemang. Med den osäkerhet som råder framåtriktat ser jag det som oerhört viktigt att regeringen skjuter till ytterligare medel till idrotten för att säkra föreningarnas ekonomi och självständighet, säger GS Pelle Malmborg.

Syftet med stödet är att ge idrottsföreningar förutsättningar att överleva samt fortsatt kunna bedriva idrottsverksamhet och evenemang. Särskilt viktigt är att värna idrottsverksamhet och evenemang som bedrivs för och till förmån för barn- och ungdomsidrotten.

En av de föreningar som har fått stöd är GK Norra Norden i Kiruna. Här kan du se ett reportage i SVT om hur deras vardag ser ut just nu.

Länk till RF:s artikel om vilka föreningar som får stöd.

Föreningar har frågor om sina ansökningar eller önskar överprövning av deras ärende ska kontakta kompensation@rfsisu.se.

Publicerad: 2021-02-26

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer