Kompletterande och nytt kompensationsstöd för coronaviruset

träning på låga plintar, bildtext Kompensationsstöd januari-februari 2021

I mitten av april öppnar ansökan för coronastöd för årets två första månader där 335 miljoner ska fördelas. Dessutom kommer en extra utbetalning baserat på ansökningar gjorda 2020.

Många föreningar drabbas ekonomiskt av inställda träningar och evenemang och Gymnastikförbundet arbetar tillsammans med Riksidrottsförbundet (RF) med att försöka mildra de ekonomiska effekterna med anledning av coronaviruset.

Regeringen har beslutat om ett stödpaket på 335 miljoner kronor för att kompensera idrottsrörelsen till följd av coronapandemin för perioden januari – februari 2021. RF har fortsatt uppdraget att fördela stödet. Om RF får besked och får ytterligare stöd innan ansökningsomgången startar kan perioden för kompensationsstödet utökas till att även inkludera mars 2021.

Ansökningsomgången för årets två första månader är öppen under perioden 15 - 26 april, kl 12.00 och ansökan görs i IdrottOnline.

Syftet med stödet är att ge idrottsföreningar förutsättningar att överleva samt fortsatt kunna bedriva idrottsverksamhet och evenemang. Särskilt viktigt är att värna idrottsverksamhet och evenemang som bedrivs för och till förmån för barn- och ungdomsidrotten.

Följande gäller kring ansökan:

  • För att vara stödberättigad ska föreningen haft ett intäktsbortfall eller drabbats av direkt ökade kostnader p.g.a. coronaviruset och de restriktioner och rekommendationer som myndigheterna utfärdat och/eller de beslut som regeringen fattat om förbud. Förlorade intäkter eller merkostnader för föreningen under 1 januari -28 februari december måste uppgå till minst 1 000 kr för aktuell period.
  • De 1 000 kr ska utgöra netto efter att föreningen räknat av eventuella minskade kostnader i övrigt samt eventuella bidrag från offentliga verksamheter för att hantera Coronasituationen.
  • Nytt för kompensationsstödet 2021 är att föreningar inte kommer kunna söka stöd för helt nya evenemang eller nya verksamheter som skulle genomförts under januari och februari där beslutet om genomförandet skett under tiden för pandemin. Undantag är om förbund tilldelat föreningar förbundsarrangemang såsom SM-tävlingar eller dylikt. Syftet är att kunna bygga stödet på verifierbara underlag och inte gissningar som skett under tiden för restriktioner.

Extra utbetalning för kvartal 2-4 2020

Den 23-24 mars fattade Riksidrottsstyrelsen (RS) beslut om kompletterande kompensationsstöd för effekter av coronaviruset. Beslutet innebär att samtliga godkända ansökningar från kvartal 2, kvartal 3 och kvartal 4 från såväl förbund och föreningar får ett kompletterande stöd med utgångspunkt ifrån de strax över 300 MSEK som återstår av 2020 års kompensationsstöd. Varje godkänd ansökan räknas upp i förhållande till hur mycket pengar de tilldelats tidigare. Utbetalningar till idrottsföreningarna kommer ske under vecka 14.

All info om kompensationsstöd hittar du på RF:s webbplats.

Vid frågor kontakta kompensation@rfsisu.se, eller corona@gymnastik.se

Läs mer om covid-19 och vad som gäller för Svensk Gymnastik här.

Publicerad: 2021-03-30

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer