Kompensationsstöd för coronaviruset – nya datum

Träning på låg plint, bildtext Kompensationsstöd januari - april 2021

I början av maj öppnar ansökan för coronastöd för årets fyra första månader.

Många föreningar drabbas ekonomiskt av inställda träningar och evenemang och Gymnastikförbundet arbetar tillsammans med Riksidrottsförbundet (RF) med att försöka mildra de ekonomiska effekterna med anledning av coronaviruset.

Regeringen gav den 1 april 2021 besked om ytterligare stöd (totalt 1,35 miljarder kronor) till idrottsrörelsen till följd av coronapandemin. RF har uppdraget att fördela stödet till idrottsrörelsen varav delar av stödet fördelas som kompensationsstöd. Ansökningsomgången för januari - april är öppen under perioden 7-19 maj, kl 12.00 och ansökan görs i IdrottOnline.

Syftet med stödet är att ge idrottsföreningar förutsättningar att överleva samt fortsatt kunna bedriva idrottsverksamhet och evenemang. Särskilt viktigt är att värna idrottsverksamhet och evenemang som bedrivs för och till förmån för barn- och ungdomsidrotten.

Följande gäller kring ansökan:

  • För att vara stödberättigad ska föreningen haft ett intäktsbortfall eller drabbats av direkt ökade kostnader p.g.a. coronaviruset och de restriktioner och rekommendationer som myndigheterna utfärdat och/eller de beslut som regeringen fattat om förbud. Förlorade intäkter eller merkostnader för föreningen under 1 januari -30 april måste uppgå till minst 1 000 kr för aktuell period.
  • De 1 000 kr ska utgöra netto efter att föreningen räknat av eventuella minskade kostnader i övrigt samt eventuella bidrag från offentliga verksamheter för att hantera coronasituationen.
  • Nytt för kompensationsstödet 2021 är att föreningar inte kommer kunna söka stöd för helt nya evenemang eller nya verksamheter som skulle genomförts under januari och februari där beslutet om genomförandet skett under tiden för pandemin. Undantag är om förbund tilldelat föreningar förbundsarrangemang såsom SM-tävlingar eller dylikt. Syftet är att kunna bygga stödet på verifierbara underlag och inte gissningar som skett under tiden för restriktioner.

All info om kompensationsstöd hittar du på RF:s webbplats.

Vid frågor kontakta kompensation@rfsisu.se, eller corona@gymnastik.se

Publicerad: 2021-04-07

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer