Efterlängtade lättnader i restriktioner för träning och tävling

Kvinnor gör segergest, bildtext Efterlängtade lättnader i restriktioner för träning och tävling

Från och med den 1 juli 2021 så försvinner många av de restriktioner som har begränsat vår verksamhet under lång tid, vilket är mycket glädjande och välkommet. Men det pågår fortfarande en pandemi och det är viktigt att vi tar vårt ansvar genom att organisera verksamheten så smittsäkert som möjligt och följer de restriktionerna som fortfarande finns.

Den stora förändringen den i de nya rekommendationerna är att de råd som riktas direkt till idrottsföreningar tas bort den 1 juli. Det innebär att samtliga åldersgrupper nu kan träna utan att ha krav på avstånd eller att ha ett maxtak för hur många som kan delta i träningen (med undantag för pandemilagens begränsning om max 1 person per 10 kvm).

Från den 1 juli är det följande rekommendationer man ska ta hänsyn till vid organisering av aktiviteter:

  • Stanna hemma vid minsta symptom på covid-19.
  • Tvätta händerna ofta eller använd handdesinfektion.
  • Undvik trängsel och håll avstånd om det är möjligt.
  • Följ den begräsning av hur många som får vistas i lokalen enligt pandemilagen.
  • Erbjuder möjlighet att tvätta händer med tvål och vatten och erbjuder handdesinfektion
  • Desinficera redskap så ofta som möjligt
  • Alla ska hålla sig informerade om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.
  • Sätt upp information till medlemmar, personal, och andra besökare.

Även gränserna för hur många som deltar på offentliga tillställningar har justerats så att fler kan delta. Inomhus gäller nu att man kan vara 50 personer (300 om man kan anvisas sittplats).

Läs mer om hur ni kan organisera er verksamhet i förhållande till de nya rekommendationerna här

Publicerad: 2021-07-01

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer