Höstterminen startar men än pågår det en pandemi

Gymlokal med damer som tränar, bildtext: Terminstart - Vad gäller kring Covid-19?

Nu drar träningarna snart igång igen. I artikeln nedan sammanfattas vad som gäller inför terminsstarten.

Nu när höstterminen står för dörren ser vi att smittan i samhället ökar igen men enligt Folkhälsomyndigheten är det fortfarande på låga nivåer och de tror på en fortsatt nedtrappning av restriktionerna. Det gör att vi kan dra igång höstterminens träning nästan som normalt.

Men vad är det som gäller nu? Nedan kan du se vad vi har att förhålla oss till när vi startar upp höstterminen. Tänk på att det kan finnas lokala regler som är hårdare än vad som beskrivs nedan.

Följ de allmänna försiktighetsåtgärderna

Det först är att vi ska försöka organisera verksamheten så att det är möjligt för var och en att följa de grundläggande försiktighetsåtgärderna:

  1. Stanna hemma vid symptom
  2. Tvätta händerna ofta eller använd handdesinfektion
  3. Håll avstånd till andra och undvik trängsel

Uppmana era deltagare till att stanna hemma om de har minsta antydan till symptom och till att tvätta händerna eller använda handdesinfektion ofta under träningarna. Organisera er träning så att trängsel inte uppstår och att avstånd kan hållas så ofta som möjligt genom att tänka igenom hur man rör sig i anläggningen, kommer till den eller hur de lämnar den (ofta där som trängsel uppstår). Markera gärna avstånd i golvet så att man kan hålla avstånd i till exempel köer.

Begränsningen av hur många man får vara i hallen har tagits bort men om det är möjligt bör man begränsa gärna antalet deltagare som vistas samtidigt i hallen. Ett bra riktmärke att följa kan vara begränsningen som finns för offentliga tillställningar som just nu ligger på max 50 personer.

Läs mer om vad som gäller vid träning här

Läger är OK - men med anpassningar

Om ni ska anordna läger så kan man göra det men även här är det viktigt att tänka på att de ska genomföras på ett så smittsäkert sått som möjligt. Alla som anordnar läger ska ha väl dokumenterade rutiner och riskbedömningar. Lägren ska genomföras med mindre grupper och det är viktigt att grupperna inte blandas med varandra. Det är också viktigt att ha rutiner för att hantera eventuell smittspridning och för hur deltagare ska kunna isoleras eller åka hem om de får sjukdomssymtom.

Läs mer om läger här

Begränsningar kopplat till tävlingsverksamheten

Tävlingar kan nu börja genomföras i fysisk form men med begränsningar. Utöver de rekommendationer som finns för träningsverksamhet så finns det fortfarande begränsningar i antalet deltagare vid offentliga tillställningar som påverkar tävlingarna utformning. Därför ska man alltid genomföra en riskbedömning (säkerhetsprotokoll) när man arrangerar en tävling och den ska göras för hela arrangemanget, dvs. även för exempelvis transport, måltider och andra aktiviteter.

Hur många kan man då vara vid en tävling? Utifrån att man inte får vara fler än 50 personer vid en offentlig tillställning inomhus och utan anvisade sittplatser, rekommenderar Gymnastikförbundet att man inte är fler än 50 personer samtidigt i hallen, vilket inkluderar tävlande, tränare, domare och övriga funktionärer. Utomhus kan man vara upp till 600 personer.

Kan vi då ta in publik på tävlingen? Gymnastikförbundet rekommenderar att man inte arrangerar tävlingar med publik, för att inte komma in i en gränsdragningsproblematik om det ska räknas som en offentlig tillställning eller ej. Om publik ska finnas på tävlingen ska alltid tillståndsmyndigheten (polisen) kontaktas. Om man inte blir fler än 50 personer i hallen även om publiken räknas in med de ovan, är det inga problem att ta in publik, tänk bara på att separera publiken från övriga deltagare. Om man vill ta in publik så att det är fler än 50 personer så kan det vara möjligt om hallen tillåter det och att publiken kan anvisas särskilda platser (med avstånd mellan varje sällskap). Då kan man vara upp till 300 deltagare.

Läs mer på sidan om tävling

Utbildningsverksamheten öppnar upp för fysiska träffar

Folkhälsomyndigheten har tagit bort rådet om att erbjuda digitala alternativ till fysiska möten. Gymnastikförbundet börjar under augusti och september att öppna upp för kurser med fysisk samling igen. Gymnastikens baskurs – träning och tävling och samtliga ledarskapskurser finns fortsatt tillgängliga i digital form som komplement till kurser med fysisk samling.

Läs mer om utbildningar och hitta datum här

Har du ytterligare frågor kopplat till Covid-19 och vår verksamhet kan du maila corona@gymnastik.se eller ringa 08-699 60 99.

Publicerad: 2021-08-11

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer