Rutiner vid tävlingar, uppvisningar eller andra arrangemang

Bildtext Ny information kring Covid-19

Från den 1 december behöver alla föreningar som arrangerar en tävling, uppvisning eller annat evenemang som samlar fler än 100 personer införa restriktioner.

Restriktionerna är antingen att kräva vaccinationsbevis av publiken eller att de får anvisade platser med avstånd till andra besökare. Åtgärder för att minska riskerna för trängsel skall även införas.

Rutiner vid uppvisande av vaccinationsbevis:

  • Arrangören ska ha nedskrivna rutiner för hur kontrollen genomförs
  • Ladda ner en app för kontroll av vaccinationsbevis, se länkar nedan
  • Legitimation ska visas upp för att verifiera namnet på vaccinationsbeviset
  • Personer under 18 år behöver ej vaccinationsbevis (ålder ska kontrolleras)
  • Intyg om avrådan att ta vaccin hanteras manuellt (läkarintyg krävs)

Vaccinationsbevis verifiering på Google Play

Vaccinationsbevis verifiering på App Store

Mer info om kontroll av vaccinationsbevis på DIGG:s hemsida

Läs mer på Gymnastikförbundets hemsida

Ibland får arrangören synpunkter på kravet på vaccinationsbevis för att kunna se arrangemanget. På RF:s hemsida kan du hitta mer info om hur ni kan hantera sådana situationer.

Publicerad: 2021-12-03

Våra huvudsponsorer

Våra sponsorer