Medicinskt stöd

Medicinskt stöd är ett samlingsnamn för allt medicinskt och hälsobefrämjande arbete som görs inom Gymnastikförbundet. Det handlar både om information, förebyggande åtgärder och konkret stöd vid akut skada.

Under de medicinska sidorna finner du det du behöver veta kring:

Sidor som är kopplade till detta arbete är även:

Samarbeten vårdaktörer

Skaderegistrering

Stödmaterial

Forskning och studier

Om du har frågor eller funderingar om och kring arbetet med medicinskt stöd, support och verktyg för dig som medlem eller för din förening får du gärna ta kontakt med Gymnastikförbundets koordinator för medicinskt stöd via medicin@gymnastik.se