Hem / Förening / Hälsa / Medicinskt stöd / Medicinskt nätverk

Nationellt medicinskt nätverk

Nationellt medicinskt nätverk

Gymnastikförbundet har, i samarbete med våra regioner, arbetat fram ett medicinskt nätverk i Sverige. Nätverket består av olika medicinska resurser som har olika kompetensområden och professioner. Alla medverkande har anmält sitt intresse att finnas behjälpliga i närliggande förening och/ eller på egna kliniker och hos vårdgivare för att lämna råd, stöd och vård.

Nätverket har inventerats och kvalitetssäkrats i form av ett frågeformulär där vi efterfrågat legitimering, kompetens, utbildning mm för att du som är i behov av vård ska veta att resursen uppfyller förbundets grundkrav. Vården hos de olika aktörerna kan vara antingen privat eller ges inom ramen för öppenvården om aktören är ansluten till Landstinget.

Gymnastikförbundet tillhandahåller här kontaktuppgifter till de olika aktörerna men du får själv utröna vilken kontakt som kan vara bäst för just dig för just den skadeproblematik du har.

Om du har fler tips på aktörer som du vill koppla till nätverket eller om du är en legitimerad medicinsk resurs och vill kopplas till oss för rekommendation till våra medlemmar- hör av dig till:

Åsa Ekdahl, medicinsk koordinator, mail: This is a mailto link

Engagera en medicinsk resurs till din förening

Till dig som känner att din förening har en pågående uttalad elitsatsning eller har satt mål att ni ska satsa för att bli det i framtiden kan det vara klokt att se över hur ni vill arbeta med medicinskt stöd inom föreningen. Ett gott råd kan vara att engagera en eller flera medicinska resurser som kan behandla era gymnaster i verksamhet och/ eller på klinik. Det har visat sig att närheten till en medicinsk resurs ökar möjligheterna för den aktive och föreningens tränare att, i samverkan, hitta former för skadepreventiv träning och rehabiliteringsträning efter eventuell skada.

Gymnastikförbundet tillhandahåller en mall för hur ett sådant uppdragsavtal kan tecknas.