Rekommendationer infektion

Gymnastikförbundets medicinska team har tagit fram en rekommendation kring infektion för att dels förebygga men också hantera misstänkt infektion i relation till smittorisker och till träningsintensitet och återgång till träning efter infektion. Den har främst anpassats till våra landslagsaktiva och deras verksamhet i relation till landslaget men kan även användas som riktlinje inom förening.

Ta del av rekommendationen infektioner.