För föreningar och regioner

En bild

För föreningar och regioner

Gymnastikförbundet har tagit fram föreningsanvisningar som du här kan ta del av för att påbörja ett inkluderande arbete i din förenings verksamhet. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och tillhandahålla stödmaterial, konkreta tips och råd för våra föreningar och regioner när det gäller HBTQI- och, i synnerhet, transinkludering. Det finns därför anledning att regelbundet besöka denna sida.


Gymnastikförbundets föreningsanvisningar kring transinkludering

Vi:

 • värdesätter mångfald i föreningen och möter varje individ med ett öppet förhållningssätt
  • Detta kan innebära att:
   • resonera kring frågor hur vi delar in våra barn- och ungdomsgrupper.
   • fördjupa oss i hur vi skapar en trygg och säker miljö.
   • säkerställa att information finns på föreningens hemsida kring hur vi arbetar med bemötande och inkludering.
 • utbildar i HBTQI-frågor
  • Detta kan innebära att:
   • utbilda anställda, ledare, föreningsledare, funktionärer, styrelsemedlemmar och personer runt våra aktiva t.ex. vårdnadshavare.
   • föra en öppen dialog kring HBTQI-frågor med både aktiva och personer runt idrottaren såsom t.ex. vårdnadshavare.
   • säkerställa att våra anställda, ledare, styrelsemedlemmar och funktionärer känner trygghet i att ta dialoger kring HBTQI och idrott.
 • respekterar medlemmens identitet inkl. könsidentitet och könsuttryck
  • Detta kan innebära att:
   • i alla sammanhang använda föredraget namn och pronomen, dvs. både i föreningens register, i tränings- och tävlingssammanhang och vid dialog.
   • skapa medvetenhet om HBTQI så att vi t.ex. inte förutsätter någons könsidentitet, sexuella läggning eller familjesituation.
 • hanterar frågor om tillgång till omklädningsrum och toaletter på ett tryggt och icke diskriminerande sätt
  • Detta kan innebära att:
   • inte ha aktivitet i omklädningsrum eller andra platser som inte är tillgängliga för alla.
   • säkerställa att alla aktiva har en trygg plats för att byta om, duscha och gå på toaletten.
 • respekterar medlemmens integritet kring identitet och person
  • Detta kan innebära att:
   • inte lämna ut någon uppgift som inte är överenskommen.
   • ta hänsyn till att det är medlemmen som bestämmer i vilka situationer den önskar vara öppen eller ej med t.ex. sin könsidentitet eller att den genomgår könsbekräftande behandling.
 • hanterar alla former av upplevt diskriminerande beteende mot medlem
  • Detta kan innebära att:
   • säkerställa att det finns tydlig information inom föreningen kring hur diskrimineringsärenden hanteras och vart en ska vända sig.
   • säkerställa att våra ledare känner sig trygga med att stötta medlemmar i frågor som rör diskriminering och i att agera när ett diskriminerande eller olämpligt beteende uppvisas..
 • stöttar medlem som önskar ett skifte av tävlingsklass
  • Detta kan innebära att:
   • vara påläst för att kunna stötta medlemmar att manövrera i tävlingsregler.
   • biträda med anmälan på bästa sätt.
   • vi ser till att andra deltagare, domare eller ledare inte behandlar någon illa.
 • är medvetna om att könsbekräftande behandling kan medföra fysiska utmaningar i samband med idrott
  • Detta kan innebära att:
   • se till att våra ledare vet var de hittar information om könsbekräftande behandling, samt regelverk för idrott kopplat till detta.
   • vi tar hänsyn till idrottaren i alla lägen.
   • vi även är medvetna om att könsbekräftande behandling kan innebära mentala påfrestningar kopplat till idrottande och stöttar idrottaren i detta.