Jag är Svensk Gymnastik

Jag är Svensk Gymnastik - kvadrat

Normerna påverkar vem som hittar till och känner sig hemma inom Svensk Gymnastik. För att attrahera fler målgrupper behöver vi lyfta goda exempel och förebilder som går utanför gymnastiknormen. Vi vill nå ut till fler och att fler ska känna igen sig och tänka - det där kan ju vara jag.

Vi letar därför kontinuerligt efter förebilder som själva befinner sig utanför gymnastiknormen eller kanske arbetar för att inkludera personer utanför densamma i sin verksamhet.

Detta arbete bedrivs under namnet Jag är Svensk Gymnastik.

Diskrimineringsgrunderna är:

  • Kön
  • Könsuttryck – könsidentitet
  • Etnicitet – hudfärg
  • Funktionsnedsättning (Intellektuell, NPF, Syn, Hörsel, Rörelse mfl)
  • Religion eller annan trosuppfattning
  • Sexuell läggning
  • Ålder

Följande är inte diskrimineringsgrundande men ändå viktigt att ta hänsyn till och reflektera över:

  • Kroppsstorlek
  • Socioekonomi


Känner du till en person som är en bra förebild för andra när det kommer till normer och inkludering?


Det kan vara en aktiv, en tränare, en organisationsledare eller en förening.


Tipsa oss gärna genom att skicka ett mail.