Prestationsinriktad föreningsmiljö

En bild

Anvisningar för prestationsinriktade föreningsmiljöer

OBS! P.g.a. tekniska problem är det för närvarande många länkar till stödmaterial som återfinns på Gymnastikförbundets eller Riksidrottsförbundets hemsida som inte fungerar. Det går oftast att googla fram materialet och annars får du gärna höra av dig till Helen Åkerman, så hjälper hon dig vidare.

Gymnastikförbundets anvisningar för prestationsinriktad föreningsmiljö är ett webbaserat verktyg för föreningsstyrelsen att kartlägga och fatta beslut kring utveckling av den egna föreningen. Anvisningarna innehåller både en allmän rekommendation för alla föreningar och en specifik anvisning för prestationsinriktade föreningsmiljöer.

Materialet utgår från Svensk Gymnastik Vill, Riksidrottsförbundets Riktlinjer för barn- och ungdomsidrott och Skapa trygga idrottsmiljöer. Pdf, 4 MB. Hela resonemanget i utvecklingsplattformen bygger i stora delar på slutsatser och analys från arbetet i forsknings- och utvecklingsrapporten Goda idrottsliga utvecklingsmiljöer Pdf, 2 MB.från 2016 av P-G Fahlström, M Glemne och S Linnér.

Det här är ett material som huvudsakligen beskriver VAD som ska finnas på plats i en prestationsinriktad föreningsmiljö. Till stöd och hjälp för styrelsens arbete för HUR detta kan göras finns tips och länkar till stödmaterial och reflektionsfrågor i varje arbetsområde.

Arbetsområdena är:

 1. Föreningsledning
 2. Sociala förutsättningar
 3. Praktiska förutsättningar
 4. Ledare, domare, uppdragstagare och andra funktionärer
 5. Expertkompetenser och andra stödjande resurser
 6. Familj
 7. Andra föreningar/nätverk
 8. Kompisar
 9. Skola/arbetsgivare

Ambitionen är att Gymnastikförbundets anvisningar för prestationsinriktade föreningsmiljöer ska hjälpa er förening till ökad medvetenhet om verksamhetens inriktning, mål och vägen framåt för att nå dessa. Gymnastikförbundet kan också använda sig av anvisningarna i kvalitetssäkringssyfte om vi ser att en förening behöver extra stöd för att säkerställa en trygg idrottslig tränings- och tävlingsmiljö för sina medlemmar.

PDF:er för utskrift - Prestationsinriktade föreningsmiljöer

 1. Föreningsledning Pdf, 713 kB.
 2. Sociala förutsättningar Pdf, 4 MB.
 3. Praktiska förutsättningar Pdf, 7 MB.
 4. Ledare, domare, uppdragstagare och andra funktionärer Pdf, 7 MB.
 5. Expertkompetenser och andra stödjande resurser Pdf, 10 MB.
 6. Familj Pdf, 363 kB.
 7. Andra föreningar/nätverk Pdf, 430 kB.
 8. Kompisar Pdf, 393 kB.
 9. Skola/arbetsgivare Pdf, 432 kB.

Om du har frågor kring materialet eller processen tar du kontakt med:

Helen Åkerman, verksamhetsutvecklare: helen.akerman@gymnastik.se

Prezi- och filmproduktionsteam - Bucket Media

Bucket media logga