Utvecklingsmodellen i förening

Arbetsmaterial för Svensk Gymnastiks utvecklingmodell

Svensk Gymnastiks utvecklingsmodell illustrerar våra verksamheter och hur föreningar kan arbeta för att utvecklas och sträva efter att bli ännu bättre. För att stötta föreningarna i detta arbete har utvecklingsmodellen en egen webb, med arbetsmaterial som ger en djupare inblick i och förståelse för utvecklingsmodellen. Där ges också möjlighet att reflektera och diskutera kring utvecklingsmodellen i förhållande till er verksamhet.

Klicka här för att komma till utvecklingsmodellens webb