Hem / Förening / Välmående förening / Prestationsinriktad föreningsmiljö

Prestationsinriktad föreningsmiljö

 

Anvisningar för prestationsinriktade föreningsmiljöer

Gymnastikförbundets anvisningar för prestationsinriktad föreningsmiljö är ett webbaserat verktyg för föreningsstyrelsen att kartlägga och fatta beslut kring utveckling av den egna föreningen. Anvisningarna innehåller både en allmän rekommendation för alla föreningar och en specifik anvisning för prestationsinriktade föreningsmiljöer.

Materialet utgår från Svensk Gymnastik Vill, Riksidrottsförbundets Riktlinjer- och Anvisningar för barn- och ungdomsidrott och Skapa trygga idrottsmiljöer. Hela resonemanget i utvecklingsplattformen bygger i stora delar på slutsatser och analys från arbetet i Forsknings- och Utvecklingsrapporten Goda idrottsliga utvecklingsmiljöer från 2016 – P-G Fahlström, M Glemne och S Linnér.

Det här är ett material som huvudsakligen beskriver VAD som ska finnas på plats i en prestationsinriktad föreningsmiljö. Till stöd och hjälp för styrelsens arbete för HUR detta kan göras finns tips och länkar till stödmaterial och reflektionsfrågor i varje arbetsområde.

Arbetsområdena är:

 1. Föreningsledning
 2. Sociala förutsättningar
 3. Praktiska förutsättningar
 4. Ledare, domare, uppdragstagare och andra funktionärer
 5. Expertkompetenser och andra stödjande resurser
 6. Familj
 7. Andra föreningar/nätverk
 8. Kompisar
 9. Skola/arbetsgivare

Ambitionen är att Gymnastikförbundets anvisningar för prestationsinriktade föreningsmiljöer ska hjälpa er förening till ökad medvetenhet om verksamhetens inriktning, mål och vägen framåt för att nå dessa. Gymnastikförbundet kan också använda sig av anvisningarna i kvalitetssäkringssyfte om vi ser att en förening behöver extra stöd för att säkerställa en trygg idrottslig tränings- och tävlingsmiljö för sina medlemmar.

Presentation av Prestationsinriktade föreningsmiljöer - PPT

Så här kommer ni igång - snabbguide

Har du varit med på en presentation av materialet redan och behöver en uppfräschning av minnet? Här finns en kortare sammanfattande presentation att använda:
Kort presentation att använda vid återberättande.pptx

PDF;er för utskrift - Prestationsinriktade föreningsmiljöer

 1. Föreningsledning
 2. Sociala förutsättningar
 3. Praktiska förutsättningar
 4. Ledare, domare, uppdragstagare och andra funktionärer
 5. Expertkompetenser och andra stödjande resurser
 6. Familj
 7. Andra föreningar/ nätverk
 8. Kompisar
 9. Skola/ arbetsgivare

 

Om du har frågor kring materialet eller processen tar du kontakt med:

Helen Åkerman, verksamhetsutvecklare: This is a mailto link

 

Prezi- och filmproduktionsteam - Bucket Media