Hoppa till sidans innehåll

Prestationsinriktade föreningsmiljöer


Anvisningar för föreningar med prestationsinriktad föreningsmiljö

Gymnastikförbundets anvisningar för prestationsinriktad verksamhet är en webplattform med verktyg för föreningsstyrelsen att kartlägga och fatta beslut kring utveckling av den egna föreningen. Anvisningarna utgår från Riksidrottsförbundets Riktlinjer- och Anvisningar för barn- och ungdomsidrott och Skapa trygga idrottsmiljöer. Hela resonemanget i utvecklingsplattformen bygger i stora delar på slutsatser och analys från arbetet i Forsknings- och Utvecklingsrapporten Goda idrotts- och utvecklingsmiljöer från 2016 – P-G Fahlström, M Glemne och S Linnér.

Dessa anvisningar är framtagna för att hjälpa föreningsstyrelser att:

 -          Medvetandegöra,  öka kunskapen kring och ge ett stöd kring de faktorer som påverkar och förutsättningar som krävs för en prestationsinriktad, långsiktig och framgångsrik verksamhet.

-          Skapa samsyn kring en föreningsbaserad hållbar och utvecklande tränings- och tävlingsmiljö där varje individ ges möjlighet att, efter egna förutsättningar och mål, utvecklas i sin takt mot en önskad nivå.

Målsättningen är att anvisningarna ska hjälpa till att förenkla för styrelsen att driva prestationsinriktad verksamhet och samtidigt undvika att hamna i svåra och obekväma situationer som kan påverka föreningen och medlemmarna negativt.

Detta är ett material som huvudsakligen beskriver VAD som ska finnas på plats i en prestationsinriktad föreningsmiljö. Till stöd och hjälp för styrelsens arbete för HUR detta kan göras finns tips och länkar till andra stödmaterial och reflektionsfrågor presenterat i varje arbetsområde.

Genom ett digitalt frågeformulär svarar alla, eller valda grupper av föreningens medlemmar och förtroendevalda, bland annat på frågor kring; ledning och styrning, ekonomisk inriktning, demokrati och delaktighet, kommunikation och samverkan, utbildning av ledare och förtroendevalda, förebyggande och hälsobefrämjande arbete samt ledar- och funktionärsförsörjning. Svaren ger föreningens nuläge.

När styrelsen känner att ni har en samlad bild av ett nuläge finns möjlighet att med hjälp av ert lokala RF-SISU distrikt och er gymnastikregion prioritera de utvecklingsområden ni ser är viktigast att jobba vidare med. Här finns också möjligheter att söka olika former av bidrag för att stödja arbetet framåt.

Ambitionen är att Gymnastikförbundets anvisningar för prestationsinriktade föreningsmiljöer ska hjälpa er förening till ökad medvetenhet om verksamhetens inriktning, mål och vägen framåt för att nå dessa.

Gymnastikförbundet använder sig också av anvisningarna i kvalitetssäkringssyfte vid indikation om att en förening behöver stöd för att säkerställa en trygg idrottslig tränings- och tävlingsmiljö för sina medlemmar.

Projektet och arbetet fortlöper under hela 2020. Både under Elitutvecklingshelgen i januari 2019 och Gymnastikforum i oktober 2019 har projektet presenterats varvid erfarenheter har delats och synpunkter mottagits. 

Nu är projektet inne i en kvalitetssäkringsfas med förakring och presentation för våra regionsanställda och RF/ SISU konsulenter som arbetar riktat med gymnastiken. Detta pågår udner hela mars månad. I april kommer det hållas en riktad utbildning direkt till RF/ SISU DF konsulenterna. Efter det kommer varje gymnastikregion att tillsammans med lokalt SISU/ DF planera hur man vill ta arbetet vidare till regionens föreningar. Det riktde arbetet startar menst troligt upp till hösten 2020 med ett flertal lokala föreningsträffar som anordnas i regionerna.

Om du har frågor kring materialet eller processen tar du kontakt med:

Åsa Ekdahl, projektledare: This is a mailto link

Cale Myrsell, föreningsstöd: This is a mailto link

Uppdaterad: 31 OKT 2017 08:50 Skribent: Lotta Darlin
Epost: Adressen Gömd

Postadress:
Svenska Gymnastikförbundet
Box 110 16
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996000
E-post: This is a mailto link

Se all info

GYMNASTIKSHOPPEN

Webbshop

PARTNERS

 Pensum logotyp Vera Sport logotyp Catea logotyp Svedea logotypunisport logo Svenska Spel Craft NeH Folkspel logotyp Scandic

FOLKHÖGSKOLAN LILLSVED

Lillsved