Hoppa till sidans innehåll

Coronavirus COVID-19


På denna sida finns all information samlad kring hur Coronaviruset påverkar Svensk Gymnastik. Undersidorna med specifik information kring olika områden uppdateras löpande. 

Tävlingar och mötesplatser 

Frågor och svar 

Vardaglig träning 

Kontaktvägar

Arbetsgivarfrågor

Ekonomiska frågor

Artiklar om Coronaviruset 

 

UPPDATERAD INFO 12 JANUARI

Information gällande Coronaviruset

Gymnastikförbundet förstår att frågorna kring Coronaviruset är många. Vi tar oron på allvar, följer och agerar utifrån officiella källor och beslut som tas kring frågan. Vi står i löpande kontakt med RF och de internationella gymnastikförbunden FIG och European Gymnastics. 

Gymnastikförbundet är inte en kunskapsorganisation kring detta område utan vi hänvisar till Folkhälsomyndigheten, regeringen och UD. Vi uppmanar till att följa dessa källor och påminner om att det är viktigt att komma ihåg att allas situation är unik och att exempelvis sjukdomshistorik i familj eller närmsta omgivning kan påverka beslut. Det kan även finnas lokala råd och restriktioner som ska följas. Gymnastikförbundet rekommenderar att var och en fattar sitt beslut utifrån faktisk aktuell kunskap.

Just nu rekommenderar regeringen alla kommuner att alla offentliga lokaler, vilket inkluderar idrottshallar, hålls stängda fram till och med den 24 januari. Läs mer om det här.

Folkhälsomyndigheten anser fortsatt att fysisk aktivitet är bra för folkhälsan, idrott och träning ska därför fortsätta i så hög utsträckning som möjligt, framförallt för barn och unga. Däremot kan aktiviteterna behöva anpassas för att minimera riskerna för smittspridning. Alla föreningar bör göra en riskbedömning enligt riskbedömningsverktyget för all sin verksamhet.

 

Med tanke på den rådande situationen måste vi alla hjälpas åt och det kommer att innebära stora inskränkningar på all verksamhet inom Svensk Gymnastik.

 

Alla beslut, råd och rekommendationer från regeringen eller Folkhälsomyndigheten ska ses som att de gäller tillsvidare, även om vissa är tidsatta. När den rådande situationen förändras så kommer beslut och rekommendationer att förändras. Det kan bli både striktare och det kan lättas upp. Gymnastikförbundet följer utveckling löpande och kommer att uppdatera informationen på hemsidan allt eftersom beslut och rekommendationer från regering och myndigheter förändras.

 

De allmänna råden från den 14 december gäller fortfarande

Folkhälsomyndigheten har beslutat om nationella allmänna råd som gäller från den 14 december. Det finns fortfarande en möjlighet för Folkhälsomyndigheten att införa kraftigare lokala allmänna råd.

De allmänna råden som riktar sig till hur vi ska bedriva träning är nu uppdelade för de som är födda 2005 eller senare och till dem som är födda 2004 eller tidigare. Läs mer om vad som gäller för träning inom respektive åldersgrupp på sidan ”Vardaglig träning”.

 

Sammankomster med mer än 8 personer förbjudna

Regeringen har beslutat att förbjuda offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 8 deltagare. Dit räknas ofta t.ex. tävlingar och uppvisningar inom Svensk Gymnastik. Regeringen är tydliga med att gränsen på 8 personer ska vara normerande för all verksamhet i Sverige, därför rekommenderar Gymnastikförbundet att taket på max 8 personer ska vara vägledande för all verksamhet inom Svensk Gymnastik.

Därför bör träning med fler än 8 personer, inklusive tränare/ledare ej genomföras. Barn och unga födda 2005 eller senare är undantagna och kan fortsätta att träna om de övriga allmänna råden följs. Läs mer om vad som gäller för träning här.

Fortsatt finns det en avrådan om att arrangera tävlingar, även om det har beslutats om en viss öppning för tävlingar för de som är födda 2005 eller senare. Läs mer om vad som gäller för tävlingar här. 

Läs mer på sidan Tävlingar och mötesplatser

Läs mer på sidan Vardaglig träning 

 

Pandemilagen ger ytterligare förutsättningar för hur verksamheten ska bedrivas

Folkhälsomyndigheten har en niopunktslista med åtgärder som ska följas:

 1. beräkna det maximala antalet som får vistas i verksamhetens lokaler inomhus samtidigt (se nedan för hur det ska beräknas)
 2. skriftligt dokumentera maxantalet och hur beräkningen enligt 1 har gjorts
 3. tydligt anslå maxantalet
 4. säkerställa att maxantalet inte överskrids
 5. informera sina kunder och besökare om hur smittspridning kan undvikas
 6. erbjuda sina besökare och kunder möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion
 7. skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten har vidtagit
 8. följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna
 9. hålla sig informerade om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren

 Åtgärderna enligt 1-4 ska göras för varje avgränsat utrymme i verksamhetslokaler inomhus där människor uppehåller sig.

Begränsningen av antalet besökare i verksamhetslokalen ska beräknas så att alla besökare ska kunna ha 10 kvadratmeter var. Beräkningen ska göras på helheten (total tillgänglig golvyta) och för varje avgränsat utrymme. Det innebär till exempel att en beräkning görs för den stora idrottshallen och separata beräkningar görs för eventuella danssalar, spegelhallar eller avgränsade styrketräningsutrymmen. Begränsningen ska också tydligt anslås i lokalen t.ex. vid entrén och vid respektive rum.

Utöver ovan ska verksamhetslokaler inomhus samt områden och utrymmen utomhus utformas på ett sådant sätt att trängsel undviks och att besökare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra hela tiden. Man ska även se till att in- och utpassage till verksamhetslokaler inomhus samt områden och utrymmen utomhus kan ske på ett sådant sätt att trängsel undviks.

 

Resor

Resa på ett sätt som minimerar risken för smitta

Du bör resa på ett sätt som minimerar risken för smitta. Det kan innebära att du i första hand använder andra färdsätt än kollektivtrafik och andra allmänna färdmedel där platsbiljett inte erbjuds, som till exempel att gå, att cykla eller åka bil.

Vid längre resor kan det innebära att du

 • undviker att träffa nya kontakter under resan och på resmålet, och
 • kan säkerställa att du kan isolera dig på ditt resmål eller ta dig hem på ett ur smittskyddssynpunkt säkert sätt om du utvecklar symtom på covid-19

 

UD:s rekommendation om utlandsresor

Gymnastikförbundet följer UD:s rekommendation kring utlandsresor.  UD uppdaterar fortlöpande sina reserekommendation och för att se det dags aktuella läget kan du läsa mer på, https://www.regeringen.se/uds-reseinformation eller i UD:s app Resklar.

 

Skydda dig själv och andra från smittspridning

I filmen nedan ger Folkhälsomyndigheten sina rekommendationer kring hur vi alla kan bidra till att minska smittspridningen i samhället. 

 

Uppdaterad: 28 FEB 2020 16:41 Skribent: Lotta Darlin
Epost: Adressen Gömd

Postadress:
Svenska Gymnastikförbundet
Box 110 16
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996000
E-post: This is a mailto link

Se all info

GYMNASTIKSHOPPEN

Webbshop

PARTNERS

 Pensum logotyp Vera Sport logotyp Catea logotyp Svedea logotypunisport logo Svenska Spel Craft NeH Folkspel logotyp Scandic

FOLKHÖGSKOLAN LILLSVED

Lillsved