Hoppa till sidans innehåll

Regionala restriktioner


Observera att nya nationella allmänna råd gäller från och med den 14 december, läs mer här.

UPPDATERAD INFO 27 NOVEMBER

För att underlätta bekämpningen av regionala/lokala utbrott av covid-19 har Folkhälsomyndigheten beslutat om allmänna råd som ska kunna gälla under en begränsad tid inom ett geografiskt avgränsat område. Råden innebär fler åtgärder än de råd som gäller utanför det utpekade området.

Hittills har följande regioner infört regionala allmänna råd:

Vid lokala utbrott av covid-19 kan Folkhälsomyndigheten, efter samråd med smittskyddsläkaren i regionen, besluta att ett eller flera av följande allmänna råd ska gälla i en region eller i en del av en region under en begränsad tid.

Allmänna råd

Var och en som vistas i regionen eller i regiondelen bör

 1. undvika att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel,
 2. avstå från att göra onödiga resor såväl inom som utom regionen eller regiondelen,
 3. avstå från att besöka personer i riskgrupper och personer som bor i särskilda boendeformer för äldre,
 4. avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym, med undantag för nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek,
 5. avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar,
 6. avstå från att besöka serveringsställen som barer, restauranger och caféer, och
 7. om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med.

Med undantag från vad som sägs i punkten 5 kan idrottsträningar genomföras för barn och ungdomar födda 2005 eller senare samt gymnaster som utövar gymnastik yrkesmässigt.

Definition av yrkesmässig idrott inom Svensk Gymnastik

För att träffas av undantaget för yrkesmässig idrott ska gymnasten ha gymnastikutövning som sin huvudsakliga sysselsättning och gymnasten ska vara på seniorelitnivå nationellt eller internationellt.

Förklaringar

 • För att träffas av undantaget ska båda kriterierna uppfyllas, dvs huvudsakliga sysselsättning OCH seniorelitnivå.
 • Den som arbetar mer än 50 % av en heltid träffas inte av undantaget.
 • Den som studerar på mer än 50 % av en heltid träffas inte av undantaget.
 • Den som studerar på gymnasiet träffas inte av undantaget.
 • Den som inte har tävlat på senior-SM-nivå träffas inte av undantaget.
 • Att vara tränare inom gymnastik räknas i detta fall inte som gymnastikutövning. 

Undantaget för yrkesmässig idrott avser endast det allmänna rådet om att, ”var och en bör avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Idrottsträningar kan dock genomföras för barn och ungdomar födda 2005 eller senare.” Övriga allmänna råd ska följas av samtliga, bland annat rådet om att man ska undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de man bor med.

Om en majoritet av gymnasterna i en befintlig träningsgrupp bedriver gymnastik yrkesmässigt och är på seniorelit-nivå kan gruppen fortsätta träna tillsammans, annars inte.

Det är gymnastikförbundets bedömning att det endast är en handfull gymnaster i de aktuella regionerna som nu har möjlighet att träna.

Begränsningar av antalet deltagare

I de fall där de lokala allmänna råden fortsatt ger möjlighet till träning för de som är födda 2004 eller tidigare är Gymnastikförbundets rekommendation att man begränsar antalet deltagare till max 8 personer, inklusive tränare/ledare. Detta eftersom begränsningen i antalet deltagare till max 8 personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ska vara vägledande för all verksamhet i Sverige.

 

Titta också på vår sida om frågor och svar om Covid-19 för svar på hur man kan agera i vissa specifika situationer, t.ex. familjegymnastik.

 

Skåne län

Folkhälsomyndigheten har, i samråd med regionens smittskyddsläkare beslutat om lokala restriktioner som gäller i hela Skåne län. De regionala restriktionerna i Skåne län gäller från och med den 27 oktober till den 13 december. Restriktionerna kan komma att förlängas eller förkortas beroende på läget i länet.

Av de sju restriktionerna som var möjliga att införa regionalt valde man i Skåne län att införa fyra av dem:

 • Var och en bör undvika att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel och
 • Var och en bör avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym, med undantag för nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek,
 • Var och en bör avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och ungdomar födda 2005 och senare.
 • Var och en bör om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med.

Med anledning av dessa regionala allmänna råd rekommenderar Gymnastikförbundet att föreningar i Skåne län ställer in alla träningar, läger och tävlingar fram till och med den 13 december. Detta gäller all verksamhet både inomhus och utomhus.Träningar för barn och ungdomar födda 2005 eller senare kan dock genomföras, men då bör man undvika övningar med passning, då fysisk kontakt ska undvikas.

Tolkningen av vad som menas med "fysisk kontakt" är lite olika i de olika regionerna men den allmänna uppmaningen är att man alltid ska hålla minst 1-1,5 meters avstånd till andra personer än de man bor med

Gymnastikförbundet har ställt in alla nationella tävlingar som skulle ha arrangerats i Skåne fram till och med den 13 december.

De regionala råden säger ävan att man bör ställa in alla möten. Därför rekommenderar Gymnastikförbundet att alla utbildningar och möten, där man träffas fysiskt, som hålls i Skåne ställs in fram till och med den 13 december. 

Uppsala län

Folkhälsomyndigheten har, i samråd med regionens smittskyddsläkare beslutat om lokala restriktioner som gäller i hela Uppsala län. De regionala restriktionerna i Uppsala län gäller från och med den 20 oktober till den 13 december. Restriktionerna kan komma att förlängas eller  förkortas beroende på läget i länet.

Av de sju restriktionerna som var möjliga att införa regionalt valde man i Uppsala län att införa två av dem:

 • undvika att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel och
 • om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med.

Tolkningen av vad som menas med "fysisk kontakt" är i Uppsala län är satt till att man alltid ska hålla minst 1,5 meters avstånd till andra personer än de man bor med.

Gymnastikförbundets rekommenderar också att man begränsar antalet deltagare till max 8 personer, inklusive tränare/ledare. Detta eftersom begränsningen i antalet deltagare till max 8 personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ska vara vägledande för all verksamhet i Sverige. Barn och unga födda 2005 eller senare är undantagna från denna rekommendation.

För gymnastikens del innebär detta att vi behöver anpassa sina träningar så att alla deltagare kan hålla 1,5 meters avstånd till varandra, vilket innebär att övningar där passning behövs inte kan genomföras under denna period.

Det regionala smittskyddet vädjar dock till alla föreningar att, om det är möjligt, ställa in träningar och andra aktiviteter under denna begränsade period, men betonar samtidigt vikten av fysisk aktivitet.

Det är med andra ord fortfarande tillåtet att genomföra träningar i Uppsala län men med stora begränsningar. Det viktigaste är alltså att man genom hela träningen alltid kan hålla ett avstånd till andra, framförallt till andra vuxna, på minst 1,5 meter. Föreningarna behöver tänka på att man har ett ansvar för att alla deltagare håller avståndet före, under och efter träningarna, dvs. även när man kommer till träningarna och när man lämnar träningarna. För de som är födda 2004 eller tidigare ska man även begränsa antalet deltagare till max 8 personer, inklusive tränare/ledare.

 

Stockholms län

I Stockholms län har Folkhälsomyndigheten, i samråd med regionens smittskyddsläkare har beslutat om lokala restriktioner som gäller i hela Stockholms län. De regionala restriktionerna i Stockholm län gäller från och med den 29 oktober till den 13 december. Restriktionerna kan komma att förlängas eller förkortas beroende på läget i länet.

Av de sju restriktionerna som var möjliga att införa regionalt valde man i Stockholms län att införa tre av dem:

 • Var och en bör avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym, med undantag för nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek,
 • Var och en bör avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och ungdomar födda 2005 och senare.
 • Var och en bör om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med.

Med anledning av dessa regionala allmänna råd rekommenderar Gymnastikförbundet att föreningar i Stockholms län ställer in alla träningar, läger och tävlingar fram till och med den 13 december. Detta gäller all verksamhet både inomhus och utomhus. Träningar för barn och ungdomar födda 2005 eller senare kan dock genomföras, men då bör man undvika övningar med passning, då fysisk kontakt ska undvikas.

Tolkningen av vad som menas med "fysisk kontakt" är lite olika i de olika regionerna men den allmänna uppmaningen är att man alltid ska hålla minst 1-1,5 meters avstånd till andra personer än de man bor med.

Gymnastikförbundet har ställt in alla nationella tävlingar som skulle ha arrangerats i Stockholm fram till och med den 13 december.

De regionala råden säger även att man bör ställa in alla möten. Därför rekommenderar Gymnastikförbundet att alla utbildningar och möten, där man träffas fysiskt, som hålls i Stockholm ställs in fram till och med den 13 december.

Östergötlands län

I Östergötlands län har Folkhälsomyndigheten, i samråd med regionens smittskyddsläkare har beslutat om lokala restriktioner som gäller i hela Östergötlands län. De regionala restriktionerna i Östergötlands län gäller från och med den 29 oktober till den 13 december. Restriktionerna kan komma att förlängas eller förkortas beroende på läget i länet.

Av de sju restriktionerna som var möjliga att införa regionalt valde man i Östergötlands län att införa tre av dem:

 • Var och en bör avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym, med undantag för nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek,
 • Var och en bör avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och ungdomar födda 2005 och senare.
 • Var och en bör om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med.

Med anledning av dessa regionala allmänna råd rekommenderar Gymnastikförbundet att föreningar i Östergötlands län ställer in alla träningar, läger och tävlingar fram till och med den 13 december. Detta gäller all verksamhet både inomhus och utomhus. Träningar för barn och ungdomar födda 2005 eller senare kan dock genomföras, men då bör man undvika övningar med passning, då fysisk kontakt ska undvikas.

Tolkningen av vad som menas med "fysisk kontakt" är lite olika i de olika regionerna men den allmänna uppmaningen är att man alltid ska hålla minst 1-1,5 meters avstånd till andra personer än de man bor med

Gymnastikförbundet har ställt in alla nationella tävlingar som skulle ha arrangerats i Östergötland fram till och med den 13 december.

De regionala råden säger även att man bör ställa in alla möten. Därför rekommenderar Gymnastikförbundet att alla utbildningar och möten, där man träffas fysiskt, som hålls i Östergötland ställs in fram till och med den 13 december. 

Västra Götalands län

I Västra Götalands län har Folkhälsomyndigheten, i samråd med regionens smittskyddsläkare har beslutat om lokala restriktioner som gäller i hela Västra Götalands län. De regionala restriktionerna i Västra Götalands län gäller från och med den 29 oktober till den 13 december. Restriktionerna kan komma att förlängas eller förkortas beroende på läget i länet.

Av de sju restriktionerna som var möjliga att införa regionalt valde man i Västra Götalands län att införa tre av dem:

 • Var och en bör avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym, med undantag för nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek,
 • Var och en bör avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och ungdomar födda 2005 och senare.
 • Var och en bör om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med.

Med anledning av dessa regionala allmänna råd rekommenderar Gymnastikförbundet att föreningar i Västra Götalands län ställer in alla träningar, läger och tävlingar fram till och med den 13 december. Detta gäller all verksamhet både inomhus och utomhus. Träningar för barn och ungdomar födda 2005 eller senare kan dock genomföras, men då bör man undvika övningar med passning, då fysisk kontakt ska undvikas.

Tolkningen av vad som menas med "fysisk kontakt" är lite olika i de olika regionerna men den allmänna uppmaningen är att man alltid ska hålla minst 1-1,5 meters avstånd till andra personer än de man bor med

Gymnastikförbundet har ställt in alla nationella tävlingar som skulle ha arrangerats i Västra Götalands län fram till och med den 13 december.

De regionala råden säger även att man bör ställa in alla möten. Därför rekommenderar Gymnastikförbundet att alla utbildningar och möten, där man träffas fysiskt, som hålls i Västra Götalands län ställs in fram till och med den 13 december.

Jönköpings län

I Jönköpings län har Folkhälsomyndigheten, i samråd med regionens smittskyddsläkare har beslutat om lokala restriktioner som gäller i hela Jönköpings län. De regionala restriktionerna i Jönköpings län gäller från och med den 3 november till den 13 december. Restriktionerna kan komma att förlängas eller förkortas beroende på läget i länet.

Av de sju restriktionerna som var möjliga att införa regionalt valde man i Jönköpings län att införa tre av dem:

 • Var och en bör avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym, med undantag för nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek,
 • Var och en bör avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och ungdomar födda 2005 och senare.
 • Var och en bör om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med.

Med anledning av dessa regionala allmänna råd rekommenderar Gymnastikförbundet att föreningar i Jönköpings län ställer in alla träningar, läger och tävlingar fram till och med den 13 december. Detta gäller all verksamhet både inomhus och utomhus. Träningar för barn och ungdomar födda 2005 eller senare kan dock genomföras, men då bör man undvika övningar med passning, då fysisk kontakt ska undvikas.

Tolkningen av vad som menas med "fysisk kontakt" är lite olika i de olika regionerna men den allmänna uppmaningen är att man alltid ska hålla minst 1-1,5 meters avstånd till andra personer än de man bor med

Gymnastikförbundet har ställt in alla nationella tävlingar fram till och med den 31 december.

De regionala råden säger även att man bör ställa in alla möten. Därför rekommenderar Gymnastikförbundet att alla utbildningar och möten, där man träffas fysiskt, som hålls i Jönköpings län ställs in fram till och med den 13 december. 

Örebro län

I Örebro län har Folkhälsomyndigheten, i samråd med regionens smittskyddsläkare har beslutat om lokala restriktioner som gäller i hela Örebro län. De regionala restriktionerna i Örebrolän gäller från och med den 3 november till den 13 december. Restriktionerna kan komma att förlängas eller förkortas beroende på läget i länet.

Av de sju restriktionerna som var möjliga att införa regionalt valde man i Örebro län att införa tre av dem:

 • Var och en bör avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym, med undantag för nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek,
 • Var och en bör avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och ungdomar födda 2005 och senare.
 • Var och en bör om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med.

Med anledning av dessa regionala allmänna råd rekommenderar Gymnastikförbundet att föreningar i Örebro län ställer in alla träningar, läger och tävlingar fram till och med den 13 december. Detta gäller all verksamhet både inomhus och utomhus. Träningar för barn och ungdomar födda 2005 eller senare kan dock genomföras, men då bör man undvika övningar med passning, då fysisk kontakt ska undvikas.

Tolkningen av vad som menas med "fysisk kontakt" är lite olika i de olika regionerna men den allmänna uppmaningen är att man alltid ska hålla minst 1-1,5 meters avstånd till andra personer än de man bor med

Gymnastikförbundet har ställt in alla nationella tävlingar fram till och med den 31 december.

De regionala råden säger även att man bör ställa in alla möten. Därför rekommenderar Gymnastikförbundet att alla utbildningar och möten, där man träffas fysiskt, som hålls i Örebro län ställs in fram till och med den 13 december. 

Hallands län

I Hallands län har Folkhälsomyndigheten, i samråd med regionens smittskyddsläkare har beslutat om lokala restriktioner som gäller i hela Hallands län. De regionala restriktionerna i Hallands län gäller från och med den 3 november till den 13 december. Restriktionerna kan komma att förlängas eller förkortas beroende på läget i länet.

Av de sju restriktionerna som var möjliga att införa regionalt valde man i Hallands län att införa tre av dem:

 • Var och en bör avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym, med undantag för nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek,
 • Var och en bör avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och ungdomar födda 2005 och senare.
 • Var och en bör om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med.

Med anledning av dessa regionala allmänna råd rekommenderar Gymnastikförbundet att föreningar i Hallands län ställer in alla träningar, läger och tävlingar fram till och med den 13 december. Detta gäller all verksamhet både inomhus och utomhus. Träningar för barn och ungdomar födda 2005 eller senare kan dock genomföras, men då bör man undvika övningar med passning, då fysisk kontakt ska undvikas.

Tolkningen av vad som menas med "fysisk kontakt" är lite olika i de olika regionerna men den allmänna uppmaningen är att man alltid ska hålla minst 1-1,5 meters avstånd till andra personer än de man bor med

Gymnastikförbundet har ställt in alla nationella tävlingar fram till och med den 31 december.

De regionala råden säger även att man bör ställa in alla möten. Därför rekommenderar Gymnastikförbundet att alla utbildningar och möten, där man träffas fysiskt, som hålls i Hallands län ställs in fram till och med den 13 december.

Södermanlands län

I Södermanlands län har Folkhälsomyndigheten, i samråd med regionens smittskyddsläkare har beslutat om lokala restriktioner som gäller i hela Södermanlands län. De regionala restriktionerna i Södermanlands län gäller från och med den 5 november till den 13 december. Restriktionerna kan komma att förlängas eller förkortas beroende på läget i länet.

Av de sju restriktionerna som var möjliga att införa regionalt valde man i Södermanlands län att införa tre av dem:

 • Var och en bör avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym, med undantag för nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek,
 • Var och en bör avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och ungdomar födda 2005 och senare.
 • Var och en bör om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med.

Med anledning av dessa regionala allmänna råd rekommenderar Gymnastikförbundet att föreningar i Södermanlands län ställer in alla träningar, läger och tävlingar fram till och med den 13 december. Detta gäller all verksamhet både inomhus och utomhus. Träningar för barn och ungdomar födda 2005 eller senare kan dock genomföras, men då bör man undvika övningar med passning, då fysisk kontakt ska undvikas.

Tolkningen av vad som menas med "fysisk kontakt" är lite olika i de olika regionerna men den allmänna uppmaningen är att man alltid ska hålla minst 1-1,5 meters avstånd till andra personer än de man bor med

Gymnastikförbundet har ställt in alla nationella tävlingar fram till och med den 31 december.

De regionala råden säger även att man bör ställa in alla möten. Därför rekommenderar Gymnastikförbundet att alla utbildningar och möten, där man träffas fysiskt, som hålls i Södermanlands län ställs in fram till och med den 13 december. 

Kronobergs län

I Kronobergs län har Folkhälsomyndigheten, i samråd med regionens smittskyddsläkare har beslutat om lokala restriktioner som gäller i hela Kronobergs län. De regionala restriktionerna i Kronobergs län gäller från och med den 5 november till den 13 december. Restriktionerna kan komma att förlängas eller förkortas beroende på läget i länet.

Av de sju restriktionerna som var möjliga att införa regionalt valde man i Kronobergs län att införa tre av dem:

 • Var och en bör avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym, med undantag för nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek,
 • Var och en bör avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och ungdomar födda 2005 och senare.
 • Var och en bör om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med.

Med anledning av dessa regionala allmänna råd rekommenderar Gymnastikförbundet att föreningar i Kronobergs län ställer in alla träningar, läger och tävlingar fram till och med den 13 december. Detta gäller all verksamhet både inomhus och utomhus. Träningar för barn och ungdomar födda 2005 eller senare kan dock genomföras, men då bör man undvika övningar med passning, då fysisk kontakt ska undvikas.

Tolkningen av vad som menas med "fysisk kontakt" är lite olika i de olika regionerna men den allmänna uppmaningen är att man alltid ska hålla minst 1-1,5 meters avstånd till andra personer än de man bor med

Gymnastikförbundet har ställt in alla nationella tävlingar fram till och med den 31 december.

De regionala råden säger även att man bör ställa in alla möten. Därför rekommenderar Gymnastikförbundet att alla utbildningar och möten, där man träffas fysiskt, som hålls i Kronobergs län ställs in fram till och med den 13 december.

Kalmar län

I Kalmar län har Folkhälsomyndigheten, i samråd med regionens smittskyddsläkare har beslutat om lokala restriktioner som gäller i hela Kalmar län. De regionala restriktionerna i Kalmar län gäller från och med den 10 november till den 13 december. Restriktionerna kan komma att förlängas eller förkortas beroende på läget i länet.

Av de sju restriktionerna som var möjliga att införa regionalt valde man i Kalmar län att införa tre av dem:

 • Var och en bör avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym, med undantag för nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek,
 • Var och en bör avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och ungdomar födda 2005 och senare.
 • Var och en bör om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med.

Med anledning av dessa regionala allmänna råd rekommenderar Gymnastikförbundet att föreningar i Kalmar län ställer in alla träningar, läger och tävlingar fram till och med den 13 december. Detta gäller all verksamhet både inomhus och utomhus. Träningar för barn och ungdomar födda 2005 eller senare kan dock genomföras, men då bör man undvika övningar med passning, då fysisk kontakt ska undvikas.

Tolkningen av vad som menas med "fysisk kontakt" är lite olika i de olika regionerna men den allmänna uppmaningen är att man alltid ska hålla minst 1-1,5 meters avstånd till andra personer än de man bor med

Gymnastikförbundet har ställt in alla nationella tävlingar fram till och med den 31 december.

De regionala råden säger även att man bör ställa in alla möten. Därför rekommenderar Gymnastikförbundet att alla utbildningar och möten, där man träffas fysiskt, som hålls i Kalmar län ställs in fram till och med den 13 december.

Västerbottens län

I Västerbottens län har Folkhälsomyndigheten, i samråd med regionens smittskyddsläkare har beslutat om lokala restriktioner som gäller i hela Västerbottens län. De regionala restriktionerna i Västerbottens län gäller från och med den 10 november till den 13 december. Restriktionerna kan komma att förlängas eller förkortas beroende på läget i länet.

Av de sju restriktionerna som var möjliga att införa regionalt valde man i Västerbottens län att införa fyra av dem:

 • Var och en bör avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym, med undantag för nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek,
 • Var och en bör avstå från att göra onödiga resor såväl inom som utom regionen.
 • Var och en bör avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och ungdomar födda 2005 och senare.
 • Var och en bör om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med.

Med anledning av dessa regionala allmänna råd rekommenderar Gymnastikförbundet att föreningar i Västerbottens län ställer in alla träningar, läger och tävlingar fram till och med den 13 december. Detta gäller all verksamhet både inomhus och utomhus. Träningar för barn och ungdomar födda 2005 eller senare kan dock genomföras, men då bör man undvika övningar med passning, då fysisk kontakt ska undvikas.

Tolkningen av vad som menas med "fysisk kontakt" är lite olika i de olika regionerna men den allmänna uppmaningen är att man alltid ska hålla minst 1-1,5 meters avstånd till andra personer än de man bor med

Gymnastikförbundet har ställt in alla nationella tävlingar fram till och med den 31 december.

De regionala råden säger även att man bör ställa in alla möten. Därför rekommenderar Gymnastikförbundet att alla utbildningar och möten, där man träffas fysiskt, som hålls i Västerbottens län ställs in fram till och med den 13 december.

Norrbottens län

I Norrbottens län har Folkhälsomyndigheten, i samråd med regionens smittskyddsläkare har beslutat om lokala restriktioner som gäller i hela Nottbottens län. De regionala restriktionerna i Norrbottens län gäller från och med den 10 november till den 13 december. Restriktionerna kan komma att förlängas eller förkortas beroende på läget i länet.

Av de sju restriktionerna som var möjliga att införa regionalt valde man i Norrbottens län att införa fyra av dem:

 • Var och en bör avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym, med undantag för nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek,
 • Var och en bör avstå från att göra onödiga resor såväl inom som utom regionen.
 • Var och en bör avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och ungdomar födda 2005 och senare.
 • Var och en bör om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med.

Med anledning av dessa regionala allmänna råd rekommenderar Gymnastikförbundet att föreningar i Norrbottens län ställer in alla träningar, läger och tävlingar fram till och med den 13 december. Detta gäller all verksamhet både inomhus och utomhus. Träningar för barn och ungdomar födda 2005 eller senare kan dock genomföras, men då bör man undvika övningar med passning, då fysisk kontakt ska undvikas.

Tolkningen av vad som menas med "fysisk kontakt" är lite olika i de olika regionerna men den allmänna uppmaningen är att man alltid ska hålla minst 1-1,5 meters avstånd till andra personer än de man bor med

Gymnastikförbundet har ställt in alla nationella tävlingar fram till och med den 31 december.

De regionala råden säger även att man bör ställa in alla möten. Därför rekommenderar Gymnastikförbundet att alla utbildningar och möten, där man träffas fysiskt, som hålls i Norrbottens län ställs in fram till och med den 13 december.

Gotlands län

I Gotlands län har Folkhälsomyndigheten, i samråd med regionens smittskyddsläkare har beslutat om lokala restriktioner som gäller i hela Gotlands län. De regionala restriktionerna i Gotlands län gäller från och med den 12 november till den 13 december. Restriktionerna kan komma att förlängas eller förkortas beroende på läget i länet.

Av de sju restriktionerna som var möjliga att införa regionalt valde man i Gotlands län att införa tre av dem:

 • Var och en bör avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym, med undantag för nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek,
 • Var och en bör avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och ungdomar födda 2005 och senare.
 • Var och en bör om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med.

Med anledning av dessa regionala allmänna råd rekommenderar Gymnastikförbundet att föreningar i Gotlands län ställer in alla träningar, läger och tävlingar fram till och med den 13 december. Detta gäller all verksamhet både inomhus och utomhus. Träningar för barn och ungdomar födda 2005 eller senare kan dock genomföras, men då bör man undvika övningar med passning, då fysisk kontakt ska undvikas.

Tolkningen av vad som menas med "fysisk kontakt" är lite olika i de olika regionerna men den allmänna uppmaningen är att man alltid ska hålla minst 1-1,5 meters avstånd till andra personer än de man bor med

Gymnastikförbundet har ställt in alla nationella tävlingar fram till och med den 31 december.

De regionala råden säger även att man bör ställa in alla möten. Därför rekommenderar Gymnastikförbundet att alla utbildningar och möten, där man träffas fysiskt, som hålls på Gotland ställs in fram till och med den 13 december.

Värmlands län

I Värmlands län har Folkhälsomyndigheten, i samråd med regionens smittskyddsläkare har beslutat om lokala restriktioner som gäller i hela Värmlands län. De regionala restriktionerna i Värmlands län gäller från och med den 12 november till den 13 december. Restriktionerna kan komma att förlängas eller förkortas beroende på läget i länet.

Av de sju restriktionerna som var möjliga att införa regionalt valde man i Värmlands län att införa fyra av dem:

 • Var och en bör avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym, med undantag för nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek,
 • Var och en bör avstå från att göra onödiga resor såväl inom som utom regionen.
 • Var och en bör avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och ungdomar födda 2005 och senare.
 • Var och en bör om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med.

Med anledning av dessa regionala allmänna råd rekommenderar Gymnastikförbundet att föreningar i Värmlands län ställer in alla träningar, läger och tävlingar fram till och med den 13 december. Detta gäller all verksamhet både inomhus och utomhus. Träningar för barn och ungdomar födda 2005 eller senare kan dock genomföras, men då bör man undvika övningar med passning, då fysisk kontakt ska undvikas.

Tolkningen av vad som menas med "fysisk kontakt" är lite olika i de olika regionerna men den allmänna uppmaningen är att man alltid ska hålla minst 1-1,5 meters avstånd till andra personer än de man bor med

Gymnastikförbundet har ställt in alla nationella tävlingar fram till och med den 31 december.

De regionala råden säger även att man bör ställa in alla möten. Därför rekommenderar Gymnastikförbundet att alla utbildningar och möten, där man träffas fysiskt, som hålls i Värmlands län ställs in fram till och med den 13 december.

Västmanlands län

I Västmanlands län har Folkhälsomyndigheten, i samråd med regionens smittskyddsläkare har beslutat om lokala restriktioner som gäller i hela Västmanlands län. De regionala restriktionerna i Västmanlands län gäller från och med den 12 november till den 13 december. Restriktionerna kan komma att förlängas eller förkortas beroende på läget i länet.

Av de sju restriktionerna som var möjliga att införa regionalt valde man i Västmanlands län att införa fyra av dem:

 • Var och en bör avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym, med undantag för nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek,
 • Var och en bör avstå från att göra onödiga resor såväl inom som utom regionen.
 • Var och en bör avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och ungdomar födda 2005 och senare.
 • Var och en bör om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med.

Med anledning av dessa regionala allmänna råd rekommenderar Gymnastikförbundet att föreningar i Västmanlands län ställer in alla träningar, läger och tävlingar fram till och med den 13 december. Detta gäller all verksamhet både inomhus och utomhus. Träningar för barn och ungdomar födda 2005 eller senare kan dock genomföras, men då bör man undvika övningar med passning, då fysisk kontakt ska undvikas.

Tolkningen av vad som menas med "fysisk kontakt" är lite olika i de olika regionerna men den allmänna uppmaningen är att man alltid ska hålla minst 1-1,5 meters avstånd till andra personer än de man bor med

Gymnastikförbundet har ställt in alla nationella tävlingar fram till och med den 31 december.

De regionala råden säger även att man bör ställa in alla möten. Därför rekommenderar Gymnastikförbundet att alla utbildningar och möten, där man träffas fysiskt, som hålls i Västmanlands län ställs in fram till och med den 13 december.

Dalarnas län

I Dalarnas län har Folkhälsomyndigheten, i samråd med regionens smittskyddsläkare har beslutat om lokala restriktioner som gäller i hela Dalarnas län. De regionala restriktionerna i Dalarnas län gäller från och med den 12 november till den 13 december. Restriktionerna kan komma att förlängas eller förkortas beroende på läget i länet.

Av de sju restriktionerna som var möjliga att införa regionalt valde man i Dalarnas län att införa fyra av dem:

 • Var och en bör avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym, med undantag för nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek,
 • Var och en bör avstå från att göra onödiga resor såväl inom som utom regionen.
 • Var och en bör avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och ungdomar födda 2005 och senare.
 • Var och en bör om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med.

Med anledning av dessa regionala allmänna råd rekommenderar Gymnastikförbundet att föreningar i Dalarnas län ställer in alla träningar, läger och tävlingar fram till och med den 13 december. Detta gäller all verksamhet både inomhus och utomhus. Träningar för barn och ungdomar födda 2005 eller senare kan dock genomföras, men då bör man undvika övningar med passning, då fysisk kontakt ska undvikas.

Tolkningen av vad som menas med "fysisk kontakt" är lite olika i de olika regionerna men den allmänna uppmaningen är att man alltid ska hålla minst 1-1,5 meters avstånd till andra personer än de man bor med

Gymnastikförbundet har ställt in alla nationella tävlingar fram till och med den 31 december.

De regionala råden säger även att man bör ställa in alla möten. Därför rekommenderar Gymnastikförbundet att alla utbildningar och möten, där man träffas fysiskt, som hålls i Dalarnas län ställs in fram till och med den 13 december.

Gävleborgs län

I Gävleborgs län har Folkhälsomyndigheten, i samråd med regionens smittskyddsläkare har beslutat om lokala restriktioner som gäller i hela Gävleborgs län. De regionala restriktionerna i Gävleborgs län gäller från och med den 16 november till den 13 december. Restriktionerna kan komma att förlängas eller förkortas beroende på läget i länet.

Av de sju restriktionerna som var möjliga att införa regionalt valde man i Gävleborgs län att införa fyra av dem:

 • Var och en bör avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym, med undantag för nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek,
 • Var och en bör avstå från att göra onödiga resor såväl inom som utom regionen.
 • Var och en bör avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och ungdomar födda 2005 och senare.
 • Var och en bör om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med.

Med anledning av dessa regionala allmänna råd rekommenderar Gymnastikförbundet att föreningar i Gävleborgs län ställer in alla träningar, läger och tävlingar fram till och med den 13 december. Detta gäller all verksamhet både inomhus och utomhus. Träningar för barn och ungdomar födda 2005 eller senare kan dock genomföras, men då bör man undvika övningar med passning, då fysisk kontakt ska undvikas.

Tolkningen av vad som menas med "fysisk kontakt" är lite olika i de olika regionerna men den allmänna uppmaningen är att man alltid ska hålla minst 1-1,5 meters avstånd till andra personer än de man bor med

Gymnastikförbundet har ställt in alla nationella tävlingar fram till och med den 31 december.

De regionala råden säger även att man bör ställa in alla möten. Därför rekommenderar Gymnastikförbundet att alla utbildningar och möten, där man träffas fysiskt, som hålls i Gävleborgs län ställs in fram till och med den 13 december.

Västernorrlands län

I Västernorrlands län har Folkhälsomyndigheten, i samråd med regionens smittskyddsläkare har beslutat om lokala restriktioner som gäller i hela Västernorrlands län. De regionala restriktionerna i Västernorrlands län gäller från och med den 16 november till den 13 december. Restriktionerna kan komma att förlängas eller förkortas beroende på läget i länet.

Av de sju restriktionerna som var möjliga att införa regionalt valde man i Västernorrlands län att införa fyra av dem:

 • Var och en bör avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym, med undantag för nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek,
 • Var och en bör avstå från att göra onödiga resor såväl inom som utom regionen.
 • Var och en bör avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och ungdomar födda 2005 och senare.
 • Var och en bör om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med.

Med anledning av dessa regionala allmänna råd rekommenderar Gymnastikförbundet att föreningar i Västernorrlands län ställer in alla träningar, läger och tävlingar fram till och med den 13 december. Detta gäller all verksamhet både inomhus och utomhus. Träningar för barn och ungdomar födda 2005 eller senare kan dock genomföras, men då bör man undvika övningar med passning, då fysisk kontakt ska undvikas.

Tolkningen av vad som menas med "fysisk kontakt" är lite olika i de olika regionerna men den allmänna uppmaningen är att man alltid ska hålla minst 1-1,5 meters avstånd till andra personer än de man bor med

Gymnastikförbundet har ställt in alla nationella tävlingar fram till och med den 31 december.

De regionala råden säger även att man bör ställa in alla möten. Därför rekommenderar Gymnastikförbundet att alla utbildningar och möten, där man träffas fysiskt, som hålls i Västernorrlands län ställs in fram till och med den 13 december.

Jämtlands län

Folkhälsomyndigheten har, i samråd med regionens smittskyddsläkare beslutat om lokala restriktioner som gäller i hela Jämtlands län. De regionala restriktionerna i Jämtlands län gäller från och med den 19 november till den 13 december. Restriktionerna kan komma att förlängas eller  förkortas beroende på läget i länet.

Av de sju restriktionerna som var möjliga att införa regionalt valde man i Jämtlands län att införa två av dem:

 • Var och en bör om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med.
 • Var och en bör avstå från att göra onödiga resor såväl inom som utom regionen.

Tolkningen av vad som menas med "fysisk kontakt" är i Jämtlands län är satt till att man alltid ska hålla minst 1,5 meters avstånd till andra personer än de man bor med.

Gymnastikförbundets rekommenderar också att man begränsar antalet deltagare till max 8 personer, inklusive tränare/ledare. Detta eftersom begränsningen i antalet deltagare till max 8 personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ska vara vägledande för all verksamhet i Sverige. Barn och unga födda 2005 eller senare är undantagna från denna rekommendation.

För gymnastikens del innebär detta att vi behöver anpassa sina träningar så att alla deltagare kan hålla 1,5 meters avstånd till varandra, vilket innebär att övningar där passning behövs inte kan genomföras under denna period.

Det är med andra ord fortfarande tillåtet att genomföra träningar i Jämtlands län men med stora begränsningar. Det viktigaste är alltså att man genom hela träningen alltid kan hålla ett avstånd till andra, framförallt till andra vuxna, på minst 1,5 meter. Föreningarna behöver tänka på att man har ett ansvar för att alla deltagare håller avståndet före, under och efter träningarna, dvs. även när man kommer till träningarna och när man lämnar träningarna. För de som är födda 2004 eller tidigare ska man även begränsa antalet deltagare till max 8 personer, inklusive tränare/ledare

Blekinge län

I Blekinge län har Folkhälsomyndigheten, i samråd med regionens smittskyddsläkare har beslutat om lokala restriktioner som gäller i hela Blekinge län. De regionala restriktionerna i Blekinge län gäller från och med den 27 november till den 13 december. Restriktionerna kan komma att förlängas eller förkortas beroende på läget i länet.

Av de sju restriktionerna som var möjliga att införa regionalt valde man i Blekinge län att införa fyra av dem:

 • Var och en bör avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym, med undantag för nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek,
 • Var och en bör avstå från att göra onödiga resor såväl inom som utom regionen.
 • Var och en bör avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och ungdomar födda 2005 och senare.
 • Var och en bör om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med.

Med anledning av dessa regionala allmänna råd rekommenderar Gymnastikförbundet att föreningar i Blekinge län ställer in alla träningar, läger och tävlingar fram till och med den 13 december. Detta gäller all verksamhet både inomhus och utomhus. Träningar för barn och ungdomar födda 2005 eller senare kan dock genomföras, men då bör man undvika övningar med passning, då fysisk kontakt ska undvikas.

Tolkningen av vad som menas med "fysisk kontakt" är lite olika i de olika regionerna men den allmänna uppmaningen är att man alltid ska hålla minst 1-1,5 meters avstånd till andra personer än de man bor med

Gymnastikförbundet har ställt in alla nationella tävlingar fram till och med den 31 december.

De regionala råden säger även att man bör ställa in alla möten. Därför rekommenderar Gymnastikförbundet att alla utbildningar och möten, där man träffas fysiskt, som hålls i Blekinge län ställs in fram till och med den 13 december.

Uppdaterad: 22 OKT 2020 12:01 Skribent: Daniel Glimvert
Epost: Adressen Gömd

Postadress:
Svenska Gymnastikförbundet
Box 110 16
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996000
E-post: This is a mailto link

Se all info

GYMNASTIKSHOPPEN

Webbshop

PARTNERS

 Pensum logotyp Vera Sport logotyp Catea logotyp Svedea logotypunisport logo Svenska Spel Craft NeH Folkspel logotyp Scandic

FOLKHÖGSKOLAN LILLSVED

Lillsved