Hoppa till sidans innehåll

Frågor och svar COVID-19


Vi har verksamhet i en av de regioner som har fått skärpta allmänna råd kopplat till vilka som kan träna. Hur ser riktlinjerna ut för grupper som är åldersblandade och består av barn/ungdomar som är både yngre och äldre än 15 år?

Som grund är att de som är födda 2004 och äldre ska inte träna ihop. Men om det är en grupp där det är någon enstaka som är äldre så kan man låta den personen fortsätta träna. Men i grupper där fördelningen är jämn mellan de som är yngre och äldre än 15 år så bör man avråda de som är födda -04 eller tidigare att träna.

Visa svar


Dölj svar


Vi har verksamhet i en av de regioner som har fått skärpta allmänna råd kopplat till vilka som kan träna. Kan vi som förening anordna alternativa träningsmöjligheter utomhus för de som är äldre än 14 år?

Det allmänna rådet är att ungdomar födda -04 eller senare inte ska träna ihop, varken inomhus eller utomhus. Vårt råd är att hitta digitala mötesplatser och träningar för dem istället.

Visa svar


Dölj svar


Får vi träna inomhus?

Ja, det går att träna inomhus. Men går det att träna utomhus är det att föredra.

Folkhälsomyndigheten anser fortsatt att fysisk aktivitet är bra för folkhälsan, idrott och träning ska därför fortsätta. Däremot kan aktiviteterna behöva anpassas för att minimera riskerna för smittspridning. De allmänna rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten ska följas. 

Regeringen har på Folkhälsomyndighetens inrådan beslutat att förbjuda offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 deltagare. Dit räknas t.ex. tävlingar och uppvisningar inom Svensk Gymnastik. Men Gymnastikförbundet rekommenderar att det taket på max 50 personer ska vara vägledande för all verksamhet inom Svensk Gymnastik. Undantag kan dock göras om lokalen möjliggör att man kan vara fler och samtidigt undvika trängsel. Läs mer om undantaget på sidan "Vardaglig träning".

Det viktigaste rådet är att den som är sjuk, även med milda symtom, inte ska delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under aktiviteten ska man gå hem direkt.

Alla föreningarna ska se till att det finns tydlig skyltning av råden om att stanna hemma vid sjukdom och att ha god handhygien.

Alla aktiviteter ska anpassa antalet personer som deltar i förhållande till lokalens storlek så att trängsel undviks. Om deltagarna står i kö, se till att alla håller ett tillräckligt avstånd. Om kö bildas på ett speciellt ställe i lokalen, så markera gärna avståndet på golvet.

Från och med den 14 juni lättar Folkhälsomyndigheten på restriktionerna om att undvika närkontakt inom idrotten. Det innebär bland annat att all passning är tillåten i samband med träningen. 

Visa svar


Dölj svar


Får vi passa gymnasterna under träning?

Från och med den 14 juni lättar Folkhälsomyndigheten på restriktionerna om att undvika närkontakt inom idrotten. Det innebär bland annat att all passning är tillåten i samband med träningen. 

Visa svar


Dölj svar


Vi har en träningsgrupp med seniorer, kan vi hålla igång den gruppen nu?

Ja, det går bra sedan den 22 oktober, då Folkhälsomyndigheten tog bort de särskilda rekommendationerna som riktar sig mot äldre personer. Detta innebär att det nu är möjligt att genomföra träning även för äldre och andra riskgrupper.
Föreningarna behöver dock tänka på att det är särskilt viktigt att skydda dessa personer från smitta, då de fortfarande löper en större risk att bli allvarligt sjuka.
Träningen behöver därför särskilt anpassas så att alla personer kan hålla ett ordentligt avstånd till andra före, under och efter träningarna.

Visa svar


Dölj svar


Jag ska gå en utbildning? Kommer den ställas in? 

Gymnastikförbundet har fattat beslut om att de sju kurserna, som står för den stora mängden individer som möts, fortsätter i digital form tillsvidare. Övriga utbildningar öppnas upp för att kunna genomföras fysiskt. För att genomföra dessa kurser ska ett säkerhetsprotokoll fyllas i och anpassningar kan komma att behöva göras utifrån det. Läs mer om digitaliserade kurser här.

Visa svar


Dölj svar


Kommer Gymnastikförbundet fortsätta genomföra sina utbildningar?

Gymnastikförbundet har fattat beslut om att de sju kurserna, som står för den stora mängden individer som möts, fortsätter i digital form tillsvidare. Övriga utbildningar öppnas upp för att kunna genomföras fysiskt. För att genomföra dessa kurser ska ett säkerhetsprotokoll fyllas i och anpassningar kan komma att behöva göras utifrån det. Läs mer om digitaliserade kurser här.

Visa svar


Dölj svar


Vår förening ska arrangera en tävling/utbildning/konvent och undrar om vi ska ställa in med anledning av Coronaviruset?  

Det förbud mot allmänna sammankomster med mer än 50 deltagare ska fortsatt vara vägledande för all verksamhet inom Svensk Gymnastik, även om det inte är att klassa som en allmän sammankomst eller offentlig tillställning. Undantag kan dock göras från begränsningen på max 50 deltagare både avseende träning och tävling utan publik om de kan genomföras på ett säkert sätt. Läs mer om att arrangera en tävling här.

Visa svar


Dölj svar


Vad gäller kring ekonomin kopplat till inställda evenemang. Kommer vi få ersättning för kostnader eller uteblivna intäkter? 

Regeringen har beslutat om ett akut stödpaket till idrotten på 500 miljoner kronor som avser minskade intäkter under perioden 12 mars till den 30 juni. Mellan 1-15 maj kunde föreningar ansöka om kompensationsstöd hos Riksdrottsförbundet (RF). Den 15 juni lämnade RF besked kring fördelningen av kompensationsstödet till de föreningar som har ansökt. Läs mer om det här.

RF jobbar nu framåtriktat med att få till ett andra stödpaket som gäller för kvartal 3. Läs mer om det arbetet här.

Visa svar


Dölj svar


Vad innebär det att Folkhälsomyndigheten kan införa regionala och lokala restriktioner?

För att underlätta bekämpningen av regionala/lokala utbrott av covid-19 har Folkhälsomyndigheten beslutat om allmänna råd som ska kunna gälla under en begränsad tid inom ett geografiskt avgränsat område. Råden innebär fler åtgärder än de råd som gäller utanför det utpekade området.

Vid lokala utbrott av covid-19 kan Folkhälsomyndigheten, efter samråd med smittskyddsläkaren i regionen, besluta att ett eller flera allmänna råd ska gälla i en region eller i en del av en region under en begränsad tid.

För gymnastikens del handlar det exempelvis om att: 

  • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas, som badhus och gym.
  • Avstå från att delta i exempelvis idrottsträningar, matcher och tävlingar. (Barn födda 2005 eller senare får undantas från rådet att inte träna.)
  • Om möjligt undvika fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med.

De nya allmänna råden är, om de införs i region eller i regiondel, främst riktade till allmänheten. Men verksamheter som idrottsföreningar ska underlätta för allmänheten att följa de allmänna råden.

Läs mer på sidan om regionala restriktioner

Visa svar


Dölj svar


Hur funkar det om jag vill livestreama något med musik?

Om du livesänder på FacebookInstagramYoutube eller Vevo går det bra. Stim har sedan tidigare förhandlat fram avtal med dessa plattformar så att användare ska kunna streama eller sprida musik där utan att betala något extra. Låtskrivarna får sin ersättning genom de avtal Stim förhandlat fram. Läs mer hos Stim vad som gäller.

Visa svar


Dölj svar


Vi är anmälda till en nationell tävling som nu har ställts in. Behöver vi betala startavgiften?

Gymnastikförbundet har tagit beslut om att det inte kommer tas ut några anmälningsavgifter för tävlingar som ställs in efter det att sista anmälningsdatum varit på nationell nivå.

Visa svar


Dölj svar


Våra stadgar säger att föreningens årsmöte ska genomföras senast ett visst datum. Vi har redan kallat till möte. Hur gör vi nu?

Det förbud mot allmänna sammankomster med mer än 50 deltagare ska fortsatt vara vägledande för all verksamhet inom Svensk Gymnastik, även om det inte är att klassa som en allmän sammankomst eller offentlig tillställning. Gymnastikförbundet och varje enskild arrangör har ett stort ansvar i att våra mötesplatser genomförs på ett säkert sätt och för att minska riska för smittspridning, både för deltagare och för samhället i stort. 

Utifrån detta behöver föreningsstyrelsen besluta om årsmötet kan genomföras digitalt eller om årsmötet bör flyttas fram till en senare tidpunkt. Medlemmarna måste tydligt informeras om situationen och beslutet. Den nu valda styrelsen får vid ett beslut om framflyttat årsmöte ett fortsatt uppdrag att förvalta föreningen fram till årsmötet.

Visa svar


Dölj svar


Kan vi dela på årsmötet så att vissa punkter behandlas vid ett digitalt årsmöte medan vissa punkter sparas till ett fysiskt årsmöte som hålls senare?

Det förbud mot allmänna sammankomster med mer än 50 deltagare ska fortsatt vara vägledande för all verksamhet inom Svensk Gymnastik, även om det inte är att klassa som en allmän sammankomst eller offentlig tillställning. Gymnastikförbundet och varje enskild arrangör har ett stort ansvar i att våra mötesplatser genomförs på ett säkert sätt och för att minska riska för smittspridning, både för deltagare och för samhället i stort. Detta är överordnat föreningens stadgar om att årsmöte ska genomföras i en viss form och på ett visst sätt. I detta läge har styrelsen möjlighet att fatta de beslut som anses nödvändiga även om besluten frångår stadgarna i vissa delar.

 

Samtidigt måste det årsmöte som genomförs vara demokratiskt godtagbart. Ett årsmöte är demokratiskt godtagbart om alla röstberättigade ges möjlighet att delta i realtid, ges möjlighet att yttra sig och lämna förslag samt ges möjlighet att på ett godtagbart sätt ange sin röst i beslutsfrågor. Om ett sådant årsmöte inte kan genomföras är det bättre att årsmötet flyttas fram än att det genomförs i demokratiskt icke godtagbar form.

Visa svar


Dölj svar


Jag har köpt biljetter till EM. Får jag pengarna tillbaka?

Har du köpt en biljett ska du höra av dig till Ticketmaster som hjälper dig vidare.

 

https://help.ticketmaster.se/hc/sv/articles/360006355818-Coronaviruset-Covid-19

 

Ticketmaster, som sköter biljettförsälningen är vidtalade och kommer att göra en automatisk utbetalning till den personen som köpte biljetten. Då de har över 380 inställda event just nu så kan det ta lite längre tid än vanligt. Ha tålamod och hör av dig till oss igen om några veckor om du fortfarande inte fått dina pengar tillbaka.

Visa svar


Dölj svar


Vi har aktiva som är anmälda till tävling/utbildning/konvent utomlands – bör vi avboka?  

UD uppdaterar löpande information om vilka länder som man avråder från att resa till. Gymnastikförbundet följer UD:s rekommendation kring utlandsresor. Läs mer på https://www.regeringen.se/uds-reseinformation/ud-avrader/ eller i UD:s app Resklar.

 

Visa svar


Dölj svar


Postadress:
Svenska Gymnastikförbundet
Box 110 16
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996000
E-post: This is a mailto link

Se all info

GYMNASTIKSHOPPEN

Webbshop

PARTNERS

 Pensum logotyp Vera Sport logotyp Catea logotyp Svedea logotypunisport logo Svenska Spel Craft NeH Folkspel logotyp Scandic

FOLKHÖGSKOLAN LILLSVED

Lillsved