Hoppa till sidans innehåll

Frågor och svar COVID-19


Får vi träna inomhus?

Ja, det går att träna inomhus. Men går det att träna utomhus är det att föredra.

Folkhälsomyndigheten anser fortsatt att fysisk aktivitet är bra för folkhälsan, idrott och träning ska därför fortsätta. Däremot kan aktiviteterna behöva anpassas för att minimera riskerna för smittspridning. De allmänna rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten ska följas. 

Regeringen har på Folkhälsomyndighetens inrådan beslutat att förbjuda offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 deltagare. Dit räknas t.ex. tävlingar och uppvisningar inom Svensk Gymnastik. Men Gymnastikförbundet rekommenderar att det taket på max 50 personer ska vara vägledande för all verksamhet inom Svensk Gymnastik Det innebär att det inte ska vara mer än 50 personer i en träningslokal.

Det viktigaste rådet är att den som är sjuk, även med milda symtom, inte ska delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under aktiviteten ska man gå hem direkt.

Alla föreningarna ska se till att det finns tydlig skyltning av råden om att stanna hemma vid sjukdom och att ha god handhygien.

Alla aktiviteter ska anpassa antalet personer som deltar i förhållande till lokalens storlek så att trängsel undviks. Om deltagarna står i kö, se till att alla håller ett tillräckligt avstånd. Om kö bildas på ett speciellt ställe i lokalen, så markera gärna avståndet på golvet.

Från och med den 14 juni lättar Folkhälsomyndigheten på restriktionerna om att undvika närkontakt inom idrotten. Det innebär bland annat att all passning är tillåten i samband med träningen. 

Visa svar


Dölj svar


Får vi passa gymnasterna under träning?

Från och med den 14 juni lättar Folkhälsomyndigheten på restriktionerna om att undvika närkontakt inom idrotten. Det innebär bland annat att all passning är tillåten i samband med träningen. 

Visa svar


Dölj svar


Jag ska gå en utbildning? Kommer den ställas in? 

Utifrån Folkhälsomyndighetens råd rekommenderar Gymnastikförbundet att inga utbildningar genomförs fram till 30 juni. Enskilda regioner har redan fattat beslut om detta och ställt in ett stort antal utbildningar. Förbundet arbetar med att hitta lösningar för att omvandla vissa kurser till digitala distanskurser. Läs mer om det här.https://www.gymnastik.se/Nyheter/Nyheter/2020/gymnastikforbundetdigitaliserarsjukurser/

Visa svar


Dölj svar


När kommer utbildningarna igång igen?

Vi vet inte när utbildningsverksamheten kommer igång igen. Just nu är förbundets rekommendation att inga utbildningar genomförs fram till sista juni. Vi jobbar för att hitta lösningar för att omvandla vissa utbildningar till digitala distanskurser. Läs mer om det här: https://www.gymnastik.se/Nyheter/Nyheter/2020/gymnastikforbundetdigitaliserarsjukurser/

Visa svar


Dölj svar


Kommer Gymnastikförbundet fortsätta genomföra sina utbildningar?

Utifrån Folkhälsomyndighetens råd rekommenderar Gymnastikförbundet att inga utbildningar genomförs fram till 30 juni. Enskilda regioner har redan fattat beslut om detta och ställt in ett stort antal utbildningar. Förbundet arbetar med att hitta lösningar för att omvandla vissa kurser till digitala distanskurser. Läs mer om det här: https://www.gymnastik.se/Nyheter/Nyheter/2020/gymnastikforbundetdigitaliserarsjukurser/

Visa svar


Dölj svar


Vår förening ska arrangera en tävling/utbildning/konvent och undrar om vi ska ställa in med anledning av Coronaviruset?  

Regeringen har på Folkhälsomyndighetens inrådan beslutat att förbjuda offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 deltagare. Dit räknas t.ex. tävlingar och uppvisningar inom Svensk Gymnastik. Som hjälp för tävlingar och mötesplatser med färre än 50 deltagare finns en riskbedömningsmall som bygger på Folkhälsomyndighetens vägledning, med ett antal tillagda sportsliga och demokratiska aspekter som är viktiga för Svensk Gymnastik att ta ställning till https://www.gymnastik.se/globalassets/svenska-gymnastikforbundet-for-foreningar/dokument/medicinskt-stod/corona/riskbedomningsmall.xltx

Visa svar


Dölj svar


Vad gäller kring ekonomin kopplat till inställda evenemang. Kommer vi få ersättning för kostnader eller uteblivna intäkter? 

Regeringen har beslutat om ett akut stödpaket till idrotten på 500 miljoner kronor som avser minskade intäkter under perioden 12 mars till den 30 juni. Mellan 1-15 maj kunde föreningar ansöka om kompensationsstöd hos Riksdrottsförbundet (RF). Den 15 juni lämnade RF besked kring fördelningen av kompensationsstödet till de föreningar som har ansökt. Läs mer om det här.

RF jobbar nu framåtriktat med att få till ett andra stödpaket som gäller för kvartal 3. Läs mer om det arbetet här.

Visa svar


Dölj svar


Hur funkar det om jag vill livestreama något med musik?

Om du livesänder på FacebookInstagramYoutube eller Vevo går det bra. Stim har sedan tidigare förhandlat fram avtal med dessa plattformar så att användare ska kunna streama eller sprida musik där utan att betala något extra. Låtskrivarna får sin ersättning genom de avtal Stim förhandlat fram. Läs mer hos Stim vad som gäller.

Visa svar


Dölj svar


Vår förening har aktiva som är anmälda till tävling/utbildning/konvent – ska vi avboka?  

Den 27 mars fattade regeringen beslut om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer. Detta för att minska risken för smittspridning. Alla sammankomster dit allmänheten har tillgång omfattas av förbudet, till exempel uppvisningar och tävlingar. Är det färre än 50 personer som omfattas bör arrangören ha gjort en riskbedömning.

 

Det är givetvis upp till alla individer att göra en egen bedömning och Gymnastikförbundets rekommendation är att var och en fattar sitt beslut utifrån faktisk och aktuell kunskap.

 

Utifrån Folkhälsomyndighetens råd rekommenderar Gymnastikförbundet att inga utbildningar genomförs fram till 30 juni. Enskilda regioner har redan fattat beslut om detta och ställt in ett stort antal utbildningar. Förbundet arbetar med att hitta lösningar för att omvandla vissa kurser till digitala distanskurser

Visa svar


Dölj svar


Vi är anmälda till en nationell tävling som nu har ställts in. Behöver vi betala startavgiften?

Gymnastikförbundet har tagit beslut om att det inte kommer tas ut några anmälningsavgifter för vårens inställda tävlingar på nationell nivå. Svar på övriga ekonomiska frågor kopplat till nationella tävlingar inklusive vad som gäller den administrativa avgiften får vi återkomma med.

Visa svar


Dölj svar


Våra stadgar säger att föreningens årsmöte ska genomföras senast ett visst datum. Vi har redan kallat till möte. Hur gör vi nu?

Den situation som råder just nu är extraordinär och regeringen har fattat beslut om att förbjuda större folksamlingar med över 50 personer. Syftet med regeringens beslut är att hindra smittspridning. Detta är överordnat föreningens stadgar om att årsmöte ska genomföras senast en viss tidpunkt. Utifrån detta behöver föreningsstyrelsen besluta om årsmötet kan genomföras digitalt eller om årsmötet bör flyttas fram till en senare tidpunkt. Medlemmarna måste tydligt informeras om situationen och beslutet. Den nu valda styrelsen får vid ett beslut om framflyttat årsmöte ett fortsatt uppdrag att förvalta föreningen fram till årsmötet.

Visa svar


Dölj svar


Kan vi dela på årsmötet så att vissa punkter behandlas vid ett digitalt årsmöte medan vissa punkter sparas till ett fysiskt årsmöte som hålls senare?

Den situation som råder just nu är extraordinär och regeringen har fattat beslut om att förbjuda större folksamlingar med över 50 personer. Syftet med regeringens beslut är att hindra smittspridning. Detta är överordnat föreningens stadgar om att årsmöte ska genomföras i en viss form och på ett visst sätt. I detta läge har styrelsen möjlighet att fatta de beslut som anses nödvändiga även om besluten frångår stadgarna i vissa delar.

 

Samtidigt måste det årsmöte som genomförs vara demokratiskt godtagbart. Ett årsmöte är demokratiskt godtagbart om alla röstberättigade ges möjlighet att delta i realtid, ges möjlighet att yttra sig och lämna förslag samt ges möjlighet att på ett godtagbart sätt ange sin röst i beslutsfrågor. Om ett sådant årsmöte inte kan genomföras är det bättre att årsmötet flyttas fram än att det genomförs i demokratiskt icke godtagbar form.

Visa svar


Dölj svar


Jag har köpt biljetter till EM. Får jag pengarna tillbaka?

Har du köpt en biljett ska du höra av dig till Ticketmaster som hjälper dig vidare.

 

https://help.ticketmaster.se/hc/sv/articles/360006355818-Coronaviruset-Covid-19

 

Ticketmaster, som sköter biljettförsälningen är vidtalade och kommer att göra en automatisk utbetalning till den personen som köpte biljetten. Då de har över 380 inställda event just nu så kan det ta lite längre tid än vanligt. Ha tålamod och hör av dig till oss igen om några veckor om du fortfarande inte fått dina pengar tillbaka.

Visa svar


Dölj svar


Hur blir det med EM i trampolin, DMT och tumbling i Göteborg? 

EM i trampolin, DMT och tumbling är tyvärr inställt. Läs mer om beslutet att ställa in här.

Visa svar


Dölj svar


Vi har aktiva som är anmälda till tävling/utbildning/konvent utomlands – bör vi avboka?  

Gymnastikförbundet följer UD:s rekommendation kring att ställa in alla icke nödvändiga resor. Det innebär att all internationell representation och internationella resor med landslag ställs in till och med 14 april. Läs mer på https://www.regeringen.se/sveriges-regering/utrikesdepartementet/ eller i UD:s app Resklar.

 

Visa svar


Dölj svar


Är gymnaster och tränare från länder eller miljöer som har inställd verksamhet välkomna att träna/tävla i Sverige/andra miljöer?

Gymnastikförbundets skarpa rekommendation är att respektera beslut om reduktion eller inställning av verksamhet och därför inte bidra med lösningar som motverkar detta.

Visa svar


Dölj svar


Postadress:
Svenska Gymnastikförbundet
Box 110 16
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996000
E-post: This is a mailto link

Se all info

GYMNASTIKSHOPPEN

Webbshop

PARTNERS

 Pensum logotyp Vera Sport logotyp Catea logotyp Svedea logotypunisport logo Svenska Spel Craft NeH Folkspel logotyp Scandic

FOLKHÖGSKOLAN LILLSVED

Lillsved