Hoppa till sidans innehåll

Frågor och svar COVID-19


Nedan finner du några av de vanligaste frågorna och svaren kring Covid-19 och gymnastik.

Uppdaterat 25 november 

.

Vad innebär det Regeringen har beslutat att begränsa antalet deltagare till max 8 personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för verksamheten inom Svensk Gymnastik?

Regeringens beslut om att begränsa antalet deltagare till max 8 personer vid allmänna sammankomster ska vara normerande för alla verksamheter i Sverige. Av den anledningen rekommenderar Gymnastikförbundet att all träning för de som är födda 2004 eller tidigare ska begränsas till max 8 personer.

Just nu finns det dock lokala allmänna råd som begränsar möjligheterna till träning ännu mer i 19 av landets 21 län. I de 19 länen rekommenderar Gymnastikförbundet att all tränarledd och organiserad träning, både inomhus och utomhus, för de som är födda 2004 eller tidigare ställs in.

Det är alltså endast i Jämtlands län och Uppsala län där de som är födda 2004 eller tidigare kan träna, men då med begränsningen att man maximal är 8 personer.

Läs mer på sidan om regionala restriktioner

Visa svar


Dölj svar


Vad innebär det att Folkhälsomyndigheten kan införa regionala och lokala restriktioner?

För att underlätta bekämpningen av regionala/lokala utbrott av covid-19 har Folkhälsomyndigheten beslutat om allmänna råd som ska kunna gälla under en begränsad tid inom ett geografiskt avgränsat område. Råden innebär fler åtgärder än de råd som gäller utanför det utpekade området.

Vid lokala utbrott av covid-19 kan Folkhälsomyndigheten, efter samråd med smittskyddsläkaren i regionen, besluta att ett eller flera allmänna råd ska gälla i en region eller i en del av en region under en begränsad tid.

För gymnastikens del handlar det exempelvis om att: 

  • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas, som badhus och gym.
  • Avstå från att delta i exempelvis idrottsträningar, matcher och tävlingar. (Barn födda 2005 eller senare får undantas från rådet att inte träna.)
  • Om möjligt undvika fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med.

De nya allmänna råden är, om de införs i region eller i regiondel, främst riktade till allmänheten. Men verksamheter som idrottsföreningar ska underlätta för allmänheten att följa de allmänna råden.

Läs mer på sidan om regionala restriktioner

Visa svar


Dölj svar


Vi har verksamhet i en av de regioner som har fått skärpta allmänna råd kopplat till vilka som kan träna. Hur ser riktlinjerna ut för grupper som är åldersblandade och består av barn/ungdomar som är både yngre och äldre än 15 år?

Som grund är att de som är födda 2004 och äldre ska inte träna ihop. Men om det är en grupp där det är någon enstaka som är äldre så kan man låta den personen fortsätta träna. Men i grupper där fördelningen är jämn mellan de som är yngre och äldre än 15 år så bör man avråda de som är födda -04 eller tidigare att träna.

Visa svar


Dölj svar


Vi har verksamhet i en av de regioner som har fått skärpta allmänna råd kopplat till vilka som kan träna. Kan vi som förening anordna alternativa träningsmöjligheter utomhus för de som är äldre än 14 år?

Det allmänna rådet är att de som är födda -04 eller tidigare inte ska träna ihop. De bör avstå från all tränarledd och organiserad idrottsträning oavsett om det är inomhus eller utomhus.

 

Varje enskild individ kan dock träna själva under denna period, hemma eller utomhus, t.ex. att man själv går ut och springer. Vill man genomföra något i grupp rekommenderar vi istället att man hittar digitala mötesplatser och träningar.

Visa svar


Dölj svar


Vi har verksamhet i en av de regioner som har fått skärpta allmänna råd kopplat till vilka som kan träna. Kan vi fortsätta med familjegympa där varje barn har med sig en förälder?

I familjegympa där varje barn har med sig en förälder räknas föräldrarna som deltagare och eftersom undantaget bara gäller för de födda 2005 och senare bör man ställa in familjegympan under tiden som de lokala restriktionerna gäller. Om det bara är någon enstaka förälder som är med kan de istället räknas in som ledare, men tänk på att antalet ledare ska hållas till ett minimum under tiden som de lokala restriktionerna gäller.

Visa svar


Dölj svar


Får vi passa gymnasterna under träning? 

Just nu finns det lokala restriktioner i hela landet med rådet att var och en ska undvika fysisk kontakt. Det betyder att alla personer alltid ska hålla ca 1,5 meters avstånd till andra personer och av den anledningen avråder Gymnastikförbundet från att använda övningar som kräver passning.

Visa svar


Dölj svar


Jag ska gå en utbildning? Kommer den ställas in? 

Gymnastikförbundet har fattat beslut om att de sju kurserna, som står för den stora mängden individer som möts, fortsätter i digital form tillsvidare. Övriga utbildningar har ställts in fram till och med den 31 december.  Läs mer om digitaliserade kurser här.

Observera att det kan finnas regionala restriktioner som gör att detta svaret inte gäller överallt. Läs mer om regionala restriktioner här.

Visa svar


Dölj svar


Kommer Gymnastikförbundet fortsätta genomföra sina utbildningar?

Gymnastikförbundet har fattat beslut om att de sju kurserna, som står för den stora mängden individer som möts, fortsätter i digital form tillsvidare. Övriga utbildningar öppnas upp för att kunna genomföras fysiskt. För att genomföra dessa kurser ska ett säkerhetsprotokoll fyllas i och anpassningar kan komma att behöva göras utifrån det. Läs mer om digitaliserade kurser här.

Observera att det kan finnas regionala restriktioner som gör att detta svaret inte gäller överallt. Läs mer om regionala restriktioner här.

Visa svar


Dölj svar


Vad gäller kring ekonomin kopplat till inställda evenemang. Kommer vi få ersättning för kostnader eller uteblivna intäkter? 

Regeringen har beslutat om två stödpaket till idrotten. Det första var på 500 miljoner kronor som avspg minskade intäkter under perioden 12 mars till den 30 juni. Det andra var på 1 miljard kronor av avser minskade intäkter under perioden 1 juli till och med den 31 december. Ansökningarna delades upp på två omgångar och den första, som har passerats, avsåg tredje kvartalet. Kompensationsstöd för fjärde kvartalet kan sökas i mitten av januari.

Den 20 november lämnade RF besked kring fördelningen av kompensationsstödet till de föreningar som har ansökt. Läs mer om det här.

Visa svar


Dölj svar


Hur funkar det om jag vill livestreama något med musik?

Om du livesänder på FacebookInstagramYoutube eller Vevo går det bra. Stim har sedan tidigare förhandlat fram avtal med dessa plattformar så att användare ska kunna streama eller sprida musik där utan att betala något extra. Låtskrivarna får sin ersättning genom de avtal Stim förhandlat fram. Läs mer hos Stim vad som gäller.

Visa svar


Dölj svar


Vi är anmälda till en nationell tävling som nu har ställts in. Behöver vi betala startavgiften?

Gymnastikförbundet har tagit beslut om att det inte kommer tas ut några anmälningsavgifter för tävlingar som ställs in efter det att sista anmälningsdatum varit på nationell nivå.

Visa svar


Dölj svar


Våra stadgar säger att föreningens årsmöte ska genomföras senast ett visst datum. Vi har redan kallat till möte. Hur gör vi nu?

Det förbud mot allmänna sammankomster med mer än 8 deltagare ska fortsatt vara vägledande för all verksamhet inom Svensk Gymnastik, även om det inte är att klassa som en allmän sammankomst eller offentlig tillställning, med undantag för träningar för de som är födda 2005 eller senare

Gymnastikförbundet och varje enskild arrangör har ett stort ansvar i att våra mötesplatser genomförs på ett säkert sätt och för att minska riska för smittspridning, både för deltagare och för samhället i stort. 

Utifrån detta behöver föreningsstyrelsen besluta om årsmötet kan genomföras digitalt eller om årsmötet bör flyttas fram till en senare tidpunkt. Medlemmarna måste tydligt informeras om situationen och beslutet. Den nu valda styrelsen får vid ett beslut om framflyttat årsmöte ett fortsatt uppdrag att förvalta föreningen fram till årsmötet.

Observera att det kan finnas regionala restriktioner som gör att detta svaret inte gäller överallt. Läs mer om regionala restriktioner här.

Visa svar


Dölj svar


Kan vi dela på årsmötet så att vissa punkter behandlas vid ett digitalt årsmöte medan vissa punkter sparas till ett fysiskt årsmöte som hålls senare?

Det förbud mot allmänna sammankomster med mer än 8 deltagare ska fortsatt vara vägledande för all verksamhet inom Svensk Gymnastik, även om det inte är att klassa som en allmän sammankomst eller offentlig tillställning, med undantag för träningar för de som är födda 2005 eller senare. 

Gymnastikförbundet och varje enskild arrangör har ett stort ansvar i att våra mötesplatser genomförs på ett säkert sätt och för att minska riska för smittspridning, både för deltagare och för samhället i stort. Detta är överordnat föreningens stadgar om att årsmöte ska genomföras i en viss form och på ett visst sätt. I detta läge har styrelsen möjlighet att fatta de beslut som anses nödvändiga även om besluten frångår stadgarna i vissa delar.

 

Samtidigt måste det årsmöte som genomförs vara demokratiskt godtagbart. Ett årsmöte är demokratiskt godtagbart om alla röstberättigade ges möjlighet att delta i realtid, ges möjlighet att yttra sig och lämna förslag samt ges möjlighet att på ett godtagbart sätt ange sin röst i beslutsfrågor. Om ett sådant årsmöte inte kan genomföras är det bättre att årsmötet flyttas fram än att det genomförs i demokratiskt icke godtagbar form.

Visa svar


Dölj svar


Vi har aktiva som är anmälda till tävling/utbildning/konvent utomlands – bör vi avboka?  

UD uppdaterar löpande information om vilka länder som man avråder från att resa till. Gymnastikförbundet följer UD:s rekommendation kring utlandsresor. Läs mer på https://www.regeringen.se/uds-reseinformation/ud-avrader/ eller i UD:s app Resklar.

 

Visa svar


Dölj svar


Postadress:
Svenska Gymnastikförbundet
Box 110 16
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996000
E-post: This is a mailto link

Se all info

GYMNASTIKSHOPPEN

Webbshop

PARTNERS

 Pensum logotyp Vera Sport logotyp Catea logotyp Svedea logotypunisport logo Svenska Spel Craft NeH Folkspel logotyp Scandic

FOLKHÖGSKOLAN LILLSVED

Lillsved